Více o vakcíně Prevenar 13

Otázky a odpovědi, očkování dětí

1. Jaké jsou reakce na očkování Prevenar 13 u dětí?

Vakcína Prevenar 13 pomáhá chránit proti 13 typům pneumokoka. Je uzpůsobena tak, aby vyvolávala imunitu i u nejmenších dětí. Bezpečnost vakcíny, určené pro děti od 6 týdnů věku, byla hodnocena kontrolovanými klinickými studiemi. Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dětí ve věku od 6 týdnů do 5 let patřily: reakce v místě vpichu, horečka, podrážděnost, nechutenství, zvýšená spavost a/nebo nespavost. V průběhu základního očkování přípravkem Prevenar 13 byla pozorována zesílená reakce v místě podání injekce u dětí starších 12 měsíců v porovnání s mírou reakce pozorované u kojenců.

2. Jak funguje očkování a co obsahuje očkování Prevenar 13?

Očkovací látky chrání lidský organismus před určitými nemocemi. Vakcíny se vyrábí z oslabených nebo usmrcených infekčních organismů či jejich částí, v případě pneumokoků jde o neživé části bakterie Streptococcus pneumoniae. Vakcína Prevenar 13 obsahuje cukry – polysacharidy – z různých typů pneumokoků. Čísla označují různé typy polysacharidového obalu Prevenar 13 (třináctivalentní) obsahuje sérotypy 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F. Všechny části jsou pak navázány na nosič a pomocné látky. Konjugované vakcíny (například Prevenar 13) mají schopnost navodit dlouhodobou imunitu i u nejmenších dětí.

3. Proč očkovat proti pneumokokům?

Bakterie Streptococcus pneumoniae může způsobit závažné onemocnění jako je meningitida (zánět mozkových blan), sepse (otrava krve) a zápal plic. Pneumokok je také jednou z častých příčin mnohdy bolestivého zánětu středního ucha. Zdrojem infekce je buď nemocný člověk s pneumokokovou infekcí, nebo bacilonosič bez jakýchkoliv příznaků. Zejména v novorozeneckém a kojeneckém věku, kdy ještě není plně vyvinuta obranyschopnost organismu a imunitní systém dítěte si s přirozenou infekcí sám neporadí, je riziko onemocnění vyšší. Ani mateřské mléko dítěti nezajišťuje dostatečnou imunitní ochranu.Očkování imunitní systém dítěte posílí a pomůže mu překlenout období, kdy jsou děti ve zvýšeném riziku onemocnění pneumokokovými infekcemi.

4. Co nedělat po očkování?

Každé očkování je určitý zásah do organismu, a proto je nutné tomu přizpůsobit i režim dne. Po očkování se mohou objevit celkové reakce, jako jsou únava, slabost, zvýšená teplota, ale i místní reakce, bolest v místě vpichu, otok. Ty pak mohou znemožňovat běžné denní aktivity. Obecně platí, že po očkování není vhodné podstupovat žádnou psychickou ani fyzickou zátěž. U očkování dětí toto nečiní většinou žádné problémy, kojence a batolata lze očkovat kdykoliv během dne, protože s nimi zůstává rodič doma.

5. Kdy po očkování mezi děti? Do školky?

U větších dětí by se měla fyzická aktivita omezit na minimum, je vhodné nechat dítě doma a do školky ho vrátit až následující den. Od druhého dne je možné provádět běžné denní aktivity tak, jak je dítě zvyklé. Ošetřující personál (ve školce, příbuzné, pečovatelku) je dobré upozornit na proběhlé očkování, protože se mohou objevit pozdní reakce očkování. Pokud se po očkování objeví zvýšená teplota, doporučuje se užít léky na snížení horečky, u otoku a bolesti v místě vpichu je vhodné použít masti nebo krémy s tlumivým účinkem, chladit končetinu, odlehčovat.

6. Co by rodiče měli vědět o očkování?

Není pochyb o tom, že pneumokok představuje skutečné riziko a může zabíjet. K nejohroženějším skupinám patří zejména děti do 2 let. V řadě vyspělých zemí na západ od našich hranic je očkování proti pneumokokovým infekcím již několik let standardní součástí očkovacího kalendáře. Česká republika se přidala k zemím, ve kterých je očkování proti pneumokokovým nákazám konjugovanou vakcínou u nejmenších dětí hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Je však na rodičích, aby sami rozhodli, zda své dítě nechají očkovat, či nikoliv.

7. Co je povinné a nepovinné očkování?

Povinné očkování dětí se řídí vyhláškou č. 537/2006 Sb. (novela č. 355/2017 Sb.) o očkování proti infekčním nemocem. Plošné očkování provádí praktický lékař pro děti a dorost a jeho součástí jsou vakcíny proti devíti nemocem. Do této skupiny patří očkování, která jsou hrazená z veřejného zdravotního pojištění, a to buď plošně, nebo rizikovým skupinám pojištěnců. Očkování, která nezahrnuje výše zmíněná vyhláška, jsou nepovinná. To znamená, že rozhodnutí, zda ho absolvovat, nebo nikoliv, zůstává na samotném pacientovi, respektive rodičích dítěte. To, že je očkování nepovinné ale zdaleka neznamená, že není důležité! I nepovinná očkování mohou být ve specifikovaných případech hrazena z veřejného zdravotního pojištění např. očkování proti pneumokokovým infekcím.

8. Jaké jsou příznaky pneumonie (zápalu plic) u dětí?

Novorozenci a kojenci nemusí vykazovat typické příznaky pneumonie, proto u nich může být obtížné určit danou diagnózu. Známkou zápalu plic může u dítěte být: bledost, spavost, více pláče než obvykle, obtíže při krmení, podrážděnost, zvracení. Jediným způsobem, jak spolehlivě určit, že se jedná o zápal plic, je s dítětem navštívit dětského lékaře, který tuto diagnózu potvrdí nebo vyloučí po poslechu plic stetoskopem a rentgenovém vyšetření.

9. Jak probíhá léčba proti pneumokoku?

Pneumokokové infekce způsobuje bakterie Streptococcus pneumoniae. Ta napadá různé části těla a vyvolává tak odlišná onemocnění, jako jsou: zánět středního ucha (otitida), zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida), zánět mozkových blan (meningitida), zápal plic (pneumonie). Základem léčby uvedených infekcí jsou antibiotika. Antibiotika, usmrcují bakterie nebo brání jejich množení. V posledních desetiletích si však mnohé bakterie vytvořily proti těmto lékům odolnost. Proto roste význam prevence - očkování. Doporučuje se zvlášť u dětí do 2. roku života a seniorům nad 65 let. Tyto věkové skupiny jsou totiž pneumokoky ohroženy nejvíc.

10. Proti kterým pneumokokům se očkuje?

Streptococcus pneumoniae, je kulovitá bakterie způsobující pneumonie (záněty plic), otitidy (záněty středního ucha) a tzv. invazivní pneumokoková onemocnění (IPO). Mezi ně patří meningitida (zánět mozkových blan) a bakteriémie až sepse (otrava krve) a částečně i pneumonie. Drtivá většina případů IPO je ale způsobena pouze malým počtem tzv. sérotypů. Jednotlivé sérotypy se liší svojí infekčností a faktorem virulence čili schopností vyvolat onemocnění. Zatím bylo objeveno před 100 sérotypů pneumokoka.

Proti různým sérotypům pneumokoka se v našem těle tvoří různé typy protilátek. Vakcína Prevenar 13 poskytuje ochranu proti 13 sérotypům pneumokoka, včetně typů 19A a 3, které patří k nejčastějším typům vyvolávajícím invazivní pneumokokové onemocnění v České republice.

11. Kolik stojí očkování Prevenar 13 pro děti?

Vakcína Prevenar 13 je pro děti částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pokud jsou všechny dávky očkovací látky aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce a přeočkování je provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce. Hrazené je dále i očkování provedené po uplynutí těchto lhůt, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce. Maximální doplatek pro rodiče je na jednu dávku vakcíny ve výši 460,21,- Kč. Výše doplatku ale může být i nižší.

PP-PRV-CZE-0090