Více o vakcíně Prevenar 13

Nepovinné očkování dětí. Měli byste do něj investovat?

Všechny děti v České republice musí ze zákona už v brzkém věku podstoupit sérii očkování, která je pomáhá ochránit před těmi nejzávažnějšími chorobami. Vedle povinného plošného očkování ale existují i ta nepovinná. Lámete si hlavu nad tím, jaké vakcíny nechat svému dítěti aplikovat? Vysvětlíme vám, proč byste měli zauvažovat, zda obranyschopnost potomka nepodpořit také nepovinným očkováním.

I když se o očkování obecně ve společnosti občas šíří polopravdy a mýty, faktem je, že plošná vakcinace dětí prokazatelně představuje velmi účinný způsob, jak zabránit vzniku a šíření infekčních onemocnění. Důkazem budiž, že se řada nemocí, proti nimž jsou děti očkované, jako jsou například dětská obrna, tetanus nebo záškrt, v populaci prakticky nevyskytuje.

Povinné očkování dětí v Česku ošetřuje vyhláška č. 537/2006 Sb. (novela č. 355/2017 Sb.) o očkování proti infekčním nemocem a vakcinace je plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V rámci povinného očkování musejí rodiče nechat dítě očkovat u praktického lékaře pro děti a dorost. Rozhodnutí, zda děti nechat očkovat také nepovinnými vakcínami, pak závisí na uvážení každé maminky a tatínka.

Ochranou navíc můžete jen získat

Řada rodičů se domnívá, že povinné očkování pro ochranu zdraví jejich dětí stačí. A ti, kteří uvažují o tom, že by povinné očkování rozšířili i o nepovinné vakcíny, se často obávají, že by další očkování pro dětský organismus představovalo zbytečnou zátěž. Je sice pravda, že očkovací látky mohou vyvolat nežádoucí reakce, jako je bolest a zarudnutí v místě injekce či horečka, ale většina reakcí je mírného charakteru a rychle se upraví. Obvykle není možné předpovědět, kdo může mít mírný a kdo vzácnější, závažný nežádoucí účinek po očkování. Nicméně, riziko nežádoucích reakcí může být minimalizováno dodržováním pravidel, kdy vakcínu podat a kdy nikoliv.

I když se říká, že zdraví je přednější než peníze, někteří rodiče s očkováním nad rámec toho povinného váhají i z finančních důvodů - mnohdy je nutné si nepovinné vakcíny doplatit. A některé domácnosti s dětmi musejí počítat každou korunu. Dobrou zprávou je, že řada pojišťoven na dobrovolné očkování alespoň částečně přispívá, a tak platba za vakcínu nemusí představovat tolik citelný zásah do rodinného rozpočtu. Rodiny, které nemají na rozhazování, by si proto měly zjistit, jakou částku jim jejich pojišťovna na očkování přidá.

Jaké mají rodiče možnosti?

Mezi nejčastěji aplikovaná nepovinná očkování patří:

Vakcína proti chřipce

Očkování je doporučováno dětem od 6 měsíců věku, které ještě nemají dostatečně vyvinutou imunitu, dále seniorům, jimž vakcínu od 65 let plně hradí zdravotní pojišťovna, těhotným ženám a lidem s chronickými onemocněními. Přesné složení vakcíny se každoročně upravuje tak, aby působilo proti aktivním chřipkovým virům. Vakcína obecně bývá dobře snášena.

Vakcína proti pneumokokovým infekcím

Očkování proti pneumokokovým infekcím je zařazeno do očkovacího kalendáře. Děti jsou očkovány podle schématu 2 + 1 – první dávka vakcíny se aplikuje od 9. týdne věku. Za dva měsíce následuje druhá dávka a třetí očkování pak probíhá ve věku mezi 11 a 15 měsíci. Dospělým pacientům pak stačí pouze jedna dávka konjugované vakcíny. Kojencům a seniorům nad 65 let je očkování proti pneumokokovým infekcím hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Vakcína proti klíšťové encefalitidě

Klíšťová encefalitida je závažné onemocnění, které přenášejí infikovaná klíšťata. Těch se v Česku zejména na jaře a v létě vyskytuje značné množství, a tak je zbytečné riskovat. A to i proto, že proti encefalitidě existuje účinné očkování. To dokonce může proběhnout v takzvaném zrychleném očkovacím schématu, kdy se druhá dávka vakcíny aplikuje už čtrnáct dní po první. Po prvních dvou dávkách se již očekává dostatečná ochrana proti onemocnění. Přeočkování je vhodné provést po třech až pěti letech, v závislosti na věku.

Zdroje:

  • MUDr. Zuzana Vančíková, CSc. Co bychom měli vědět o očkování, abychom dělali správná rozhodnutí. Praktická příručka nejen pro rodiče, 2016
  • AIFP: Mýty o očkování, 2019
  • MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Očkování proti chřipce, web SZÚ, 2019
  • Česká vakcinologická společnost: Dětský očkovací kalendář hrazeného očkování V ČR platný k 1.9.2019
  • Zákon 48/1997 Sb.
  • Vyhláška 537/2006 Sb.
  • Souhrn údajů o přípravku FSME-IMMUN 0,5 ml a FSME-IMMUN 0,25 ml
     
PRV- 2019.02.018
Hodnocení článku
Average: 4.2 ( 11 votes )
Líbí se vám článek?
Čtěte Dále
Děti
Pneumokok je jednou z nejčastějších bakteriálních příčin akutního zánětu středního ucha. Tato nemoc bývá pro dítě dost nepříjemným zážitkem, navíc může mít i trvalé následky…
Děti
Nejvyšší počet případů pneumokokových onemocnění je během roku tradičně hlášen v období od podzimu do začátku jara s vrcholy během epidemií akutních respiračních onemocnění…
Děti
Zde je několik typů, jak dítěti zlepšit imunitu a tím zvýšit jeho obranyschopnost proti nemocem: Zařaďte do jídelníčku více ovoce a zeleniny – mrkev, zelené fazolky,…
Děti
Vakcína Prevenar 13:  •    Postavena na základech prověřené vakcíny Prevenar  •    Pomáhá chránit proti 13 typům pneumokoka  •    Pomáhá chránit nejmenší děti i proti typům…
Děti
Již desítky let přetrvává ve společnosti mnoho nesprávných úvah o očkování. Příčina je většinou ve špatném pochopení toho, jak tento proces vlastně funguje. Nepodléháte…
Děti
O pneumokocích je k dispozici mnoho zajímavých čísel, a tak by byla škoda se o ně nepodělit. V současné době je známo 90 podtypů této kulovité bakterie. Označují se písmeny…