Více o vakcíně Prevenar 13

Povinná a nepovinná očkování. Jak se ve vakcínách vyznat?

Očkování je velké, složité a trochu nepřehledné téma. Která očkování jsou povinná a která nepovinná? Jaký je mezi nimi rozdíl? Díky přehledu, který najdete níže, budete mít konečně jasno.

Plošné očkování dětí je velmi účinnou prevencí, jak zabránit vzniku a šíření některých infekčních onemocnění mezi lidmi. Důkazem toho je i skutečnost, že některé z chorob, proti kterým se očkuje, prakticky vymizely. Například je tomu tak v případě pravých neštovic, z několika kontinentů zmizela dětská obrna a výskyt mnoha dalších onemocnění, jako je tetanus a záškrt, se v zemích s dobrou proočkovaností omezil na minimum.

Vakcína jako povzbuzení pro imunitu
Jaký je princip očkování? Látky obsažené ve vakcíně vyvolají v organismu obdobnou reakci, jako kdyby došlo k nákaze konkrétní nemocí. Součástí očkovací látky je totiž antigen, složka získaná z bakterie nebo viru, který danou chorobu způsobuje. Přítomnost antigenu v těle povzbudí imunitní systém k obraně, která spočívá v tvorbě protilátek protilátek a tzv. paměťových buněk.

Očkování má dvě funkce – kolektivní a individuální, jejímž cílem je chránit zdraví očkovaného jedince. Pro společnost je ale zásadní především kolektivní význam očkování. Pravidelné a plošné očkování a vysoká proočkovanost populace zabraňuje přenosu a šíření infekcí mezi lidmi. Právě z tohoto důvodu jsou v Česku očkování proti některým nemocem povinná. 

Samotné očkování pak probíhá podle očkovacího kalendáře, tedy schématu, které průběžně aktualizuje a zveřejňuje Česká vakcinologická společnost. Tento rozpis existuje ve variantě pro děti i dospělé a popisuje, v jakém věku, respektive s jakými rozestupy je vhodné jednotlivá očkování absolvovat.

Typy očkování. Jak se v nich vyznat?

V kontextu českého zdravotnictví lze očkování rozdělit do dvou skupin. Vakcína je buď povinná, nebo nepovinná - doporučená. Zatímco povinná očkování jsou plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění, nepovinné vakcíny mohou, ale nemusí být hrazené pojišťovnou. Hrazení pak může být buď plné nebo částečné.

1. POVINNÉ HRAZENÉ OČKOVÁNÍ

Povinné očkování dětí se řídí vyhláškou č. 537/2006 Sb. (novela č. 355/2017 Sb.) o očkování proti infekčním nemocem. Plošné očkování provádí praktický lékař pro děti a dorost a jeho součástí jsou vakcíny proti devíti nemocem. Do této skupiny patří očkování, která jsou hrazená z veřejného zdravotního pojištění, a to buď plošně, nebo rizikovým skupinám pojištěnců.

Mezi povinná očkování patří:
Hexavakcína
Kombinovaná vakcína proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím
Kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli
Kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrně
Vakcína proti tuberkulóze (u rizikových dětí s indikací)

2. NEPOVINNÉ HRAZENÉ OČKOVÁNÍ

Očkování, která nezahrnuje výše zmíněná vyhláška, jsou nepovinná. To znamená, že rozhodnutí, zda ho absolvovat, nebo nikoliv, zůstává na samotném pacientovi, respektive rodičích dítěte. To, že je očkování nepovinné ale zdaleka neznamená, že není důležité!  I nepovinná očkování mohou být ve specifikovaných případech (částečně) hrazena z veřejného zdravotního pojištění. To znamená, že lidé, kteří jsou daným onemocněním nejvíc potenciálně ohroženi, například rizikoví pacienti, malé děti, nebo naopak senioři nad 65 let věku, za vakcínu nemusí (zcela) platit.

Nepovinná (částečně) hrazená očkování jsou:
Vakcína proti pneumokokovým onemocněním
Vakcína proti chřipce
Vakcína proti lidskému papilomaviru

3. NEPOVINNÉ NEHRAZENÉ OČKOVÁNÍ
Pokud pacient nepatří mezi rizikovou skupinu lidí, včetně malých dětí či seniorů nad 65 let, pak si nepovinná očkování musí hradit ze svých vlastních peněz. Může jít například o očkování proti chřipce, rakovině děložního hrdla, klíšťové encefalitidě, žloutence, pneumokokové infekci, meningokokové meningitidě nebo planým neštovicím. V těchto případech mohou lidé využít příspěvků z preventivních fondů zdravotních pojišťoven. Výše příspěvku na očkování se u jednotlivých pojišťoven liší, takže v případě zájmu je dobré obrátit se na příslušnou pojišťovnu a zjistit si více podrobností.

Do skupiny placených vakcín patří také očkování, která je doporučeno absolvovat před návštěvou některých exotických zemí. Jde například o očkování proti břišnímu tyfu, choleře nebo žluté zimnici. Tyto vakcíny i jejich odbornou aplikaci si zájemce o očkování musí uhradit sám. Podrobné informace ohledně očkování v zahraničí lze získat v očkovacích centrech, která se touto problematikou zabývají.

Nimenrix (konjugovaná vakcína proti meningokokům skupiny A, C, W-135 a Y) je registrovaný léčivý přípravek, jehož výdej je vázán na lékařský předpis. Vakcína Nimerix neposkytuje 100% ochranu proti skupinám meningokoka obsaženým ve vakcíně a nechrání před skupinami meningokoka, které nejsou ve vakcíně obsaženy. Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci.

Trumenba (vakcína proti meningokokům skupiny B) je registrovaný léčivý přípravek, jehož výdej je vázán na lékařský předpis. Vakcína Trumenba neposkytuje 100% ochranu proti skupině meningokoka obsažené ve vakcíně a nechrání před skupinami meningokoka, které nejsou ve vakcíně obsaženy. Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci.

Vakcíny proti klíšťové encefalitidě: FSME-IMMUN 0,5 ml a FSME-IMMUN 0,25 ml. Výdej léčivých přípravků (vakcín) je vázán na lékařský předpis. Vakcína FSME-IMMUN nechrání 100 % očkovaných. Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci.
 

Zdroje:

  • Co bychom měli vědět o očkování, abychom dělali správná rozhodnutí; Praktická příručka nejen pro rodiče, MUDr. Zuzana Vančíková, CSc., vydáno pod odbornou záštitou OSPDL ČLS JEP, 2017
  • World Health Organization: Q&A on vaccines
  • Metodický pokyn k vykazování očkování platný od 1.5.2019
  • Vyhláška č. 537/2006 Sb.; Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem
  • Dětský očkovací kalendář platný od 1.9.2019, dostupný zde: vakcinace.eu
  • Očkovací kalendář pro dospělé, dostupný zde: vakcinace.eu
  • VZP ČR: Nepovinné očkování
  • VZP ČR: Očkování
     
PRV-2020.01.018
Hodnocení článku
Average: 4 ( 23 votes )
Líbí se vám článek?
Čtěte Dále
Děti
Na problémové druhy pozor! Představte si, že máte zoologickou zahradu plnou různých tvorů. Šelmy, které vás ohrožují na životě, jistě dáte do pořádné klece nebo dobře…
Děti
Chladné dny znamenají pro populaci častější onemocnění z nachlazení a zejména to platí pro děti. Běžná rýma ale často nemusí skončit jen plným a červeným nosíkem. Malé děti…
Děti
Pneumokokové nákazy jsou celosvětovým problémem. Opouzdřené bakterie patří mezi vyvolavatele závažných infekcí v podobě zápalu plic či zánětu mozkových blan, ale také jsou…
Děti
Častá diagnóza Zánět středního ucha je jednou z nejčastějších příčin návštěvy dětského lékaře. Pediatři se ve svých ordinacích setkávají s bakteriálním postižením středního…
Děti
Toto onemocnění malých dětí je velmi nepříjemnou záležitostí pro celou rodinu. Nad jeho prevencí i léčbou se stále vznášejí četné otazníky. Zde jsou odpovědi na čtyři…
Děti
Vakcína Prevenar 13 obsahuje neživé části těl 13 typů pneumokoku. Je uzpůsobena tak, aby vyvolávala imunitu i u nejmenších dětí. Bezpečnost vakcíny, určené pro děti od 6…