Více o vakcíně Prevenar 13

Povinná a nepovinná očkování. Jak se ve vakcínách vyznat?

Očkování je velké, složité a trochu nepřehledné téma. Která očkování jsou povinná a která nepovinná? Jaký je mezi nimi rozdíl? Díky přehledu, který najdete níže, budete mít konečně jasno.

Povinná a nepovinná očkování: ilustrační foto

Plošné očkování dětí je velmi účinnou prevencí, jak zabránit vzniku a šíření některých infekčních onemocnění mezi lidmi. Důkazem toho je i skutečnost, že některé z chorob, proti kterým se očkuje, prakticky vymizely. Například je tomu tak v případě pravých neštovic, z několika kontinentů zmizela dětská obrna a výskyt mnoha dalších onemocnění, jako je tetanus a záškrt, se v zemích s dobrou proočkovaností omezil na minimum.

Vakcína jako povzbuzení pro imunitu

Jaký je princip očkování? Látky obsažené ve vakcíně vyvolají v organismu obdobnou reakci, jako kdyby došlo k nákaze konkrétní nemocí. Součástí očkovací látky je totiž antigen, složka získaná z bakterie nebo viru, který danou chorobu způsobuje. Přítomnost antigenu v těle povzbudí imunitní systém k obraně, která spočívá v tvorbě protilátek protilátek a tzv. paměťových buněk.

Očkování má dvě funkce – kolektivní a individuální, jejímž cílem je chránit zdraví očkovaného jedince. Pro společnost je ale zásadní především kolektivní význam očkování. Pravidelné a plošné očkování a vysoká proočkovanost populace zabraňuje přenosu a šíření infekcí mezi lidmi. Právě z tohoto důvodu jsou v Česku očkování proti některým nemocem povinná.

Samotné očkování pak probíhá podle očkovacího kalendáře, tedy schématu, které průběžně aktualizuje a zveřejňuje Česká vakcinologická společnost. Tento rozpis existuje ve variantě pro děti i dospělé a popisuje, v jakém věku, respektive s jakými rozestupy je vhodné jednotlivá očkování absolvovat

Typy očkování. Jak se v nich vyznat?

V kontextu českého zdravotnictví lze očkování rozdělit do dvou skupin. Vakcína je buď povinná, nebo nepovinná - doporučená. Zatímco povinná očkování jsou plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění, nepovinné vakcíny mohou, ale nemusí být hrazené pojišťovnou. Hrazení pak může být buď plné nebo částečné.

1. POVINNÉ HRAZENÉ OČKOVÁNÍ

Povinné očkování dětí se řídí vyhláškou č. 537/2006 Sb. (novela č. 355/2017 Sb.) o očkování proti infekčním nemocem. Plošné očkování provádí praktický lékař pro děti a dorost a jeho součástí jsou vakcíny proti devíti nemocem. Do této skupiny patří očkování, která jsou hrazená z veřejného zdravotního pojištění, a to buď plošně, nebo rizikovým skupinám pojištěnců.

Mezi povinná očkování patří: 

 • Hexavakcína
 • Kombinovaná vakcína proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím
 • Kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli
 • Kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrně
 • Vakcína proti tuberkulóze (u rizikových dětí s indikací)

2. NEPOVINNÉ HRAZENÉ OČKOVÁNÍ

Očkování, která nezahrnuje výše zmíněná vyhláška, jsou nepovinná. To znamená, že rozhodnutí, zda ho absolvovat, nebo nikoliv, zůstává na samotném pacientovi, respektive rodičích dítěte. To, že je očkování nepovinné ale zdaleka neznamená, že není důležité!  I nepovinná očkování mohou být ve specifikovaných případech (částečně) hrazena z veřejného zdravotního pojištění. To znamená, že lidé, kteří jsou daným onemocněním nejvíc potenciálně ohroženi, například rizikoví pacienti, malé děti, nebo naopak senioři nad 65 let věku, za vakcínu nemusí (zcela) platit.

Nepovinná (částečně) hrazená očkování mohou za určitých podmínek být: 

3. NEPOVINNÉ NEHRAZENÉ OČKOVÁNÍ

Pokud pacient nepatří mezi rizikovou skupinu lidí, včetně dětí či osob starších než je definovaný věk, pak si nepovinná očkování musí hradit ze svých vlastních peněz. Může jít například o očkování proti chřipce, rakovině děložního hrdla, klíšťové encefalitidě, žloutence, pneumokokové infekci, meningokokové meningitidě nebo planým neštovicím. V těchto případech mohou lidé využít příspěvků z preventivních fondů zdravotních pojišťoven. Výše příspěvku na očkování se u jednotlivých pojišťoven liší, takže v případě zájmu je dobré obrátit se na příslušnou pojišťovnu a zjistit si více podrobností.

Do skupiny placených vakcín patří také očkování, která je doporučeno absolvovat před návštěvou některých exotických zemí. Jde například o očkování proti břišnímu tyfu, choleře nebo žluté zimnici. Tyto vakcíny i jejich odbornou aplikaci si zájemce o očkování musí uhradit sám. Podrobné informace ohledně očkování v zahraničí lze získat v očkovacích centrech, která se touto problematikou zabývají.

 

Zdroje:

 • Co bychom měli vědět o očkování, abychom dělali správná rozhodnutí; Praktická příručka nejen pro rodiče, MUDr. Zuzana Vančíková, CSc., vydáno pod odbornou záštitou OSPDL ČLS JEP, 2017
 • World Health Organization: Q&A on vaccines
 • Metodický pokyn k vykazování očkování platný od 1.5.2019
 • Vyhláška č. 537/2006 Sb.; Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem
 • Dětský očkovací kalendář platný od 1.9.2019, dostupný zde: vakcinace.eu
 • Očkovací kalendář pro dospělé, dostupný zde: vakcinace.eu
 • VZP ČR: Nepovinné očkování
 • VZP ČR: Očkování

 

PP-PRV-CZE-0105
Hodnocení článku
Average: 4.3 (32 votes)
Líbí se vám článek?
Čtěte Dále
Děti
Když trpí nejen plíce Pneumonie neboli zápal plic je zánětlivé plicní onemocnění. Co o něm víme? Jeho léčba trvá poměrně dlouho, zhruba 2 až 3 týdny.  Zejména u…
Děti
Příčiny zánětu Streptococcus pneumoniae stojí za velkou částí zánětů středního ucha. Dalším původcem tohoto bolestivého onemocnění je bakterie Haemophilus influenzae…
Děti
Častá diagnóza Zánět středního ucha je jednou z nejčastějších příčin návštěvy dětského lékaře. Pediatři se ve svých ordinacích setkávají s bakteriálním postižením středního…
Děti
I když se o očkování obecně ve společnosti občas šíří polopravdy a mýty, faktem je, že plošná vakcinace dětí prokazatelně představuje velmi účinný způsob, jak zabránit vzniku…
Děti
V řadě vyspělých zemí na západ od našich hranic je očkování proti pneumokokovým infekcím již několik let standardní součástí očkovacího kalendáře. Bez příslušného razítka v…
Děti
Tím ale výčet nepříznivých čísel nekončí. Pneumonie je totiž také vedoucí příčinou úmrtí na infekční nemoci u dospělých. Nejvíce dětí – přes 95 % – umírá v rozvojových zemích…