Více o vakcíně Prevenar 13

Očkování jako prevence u dětí

Pomozte svému miminku bránit se účinně proti pneumokokovému onemocnění pomocí očkování.

Co musíte vědět o očkování dětí?

Principem očkování je vpravení antigenu do organismu za účelem tvorby vlastních specifických protilátek. Očkovací látky svojí podstatou a složením nemohou vyvolat samotné infekční onemocnění. Princip očkování není založen na umělém vyvolání „mírné nemoci“, ale na aktivaci imunitního systému látkou, která je původci infekce pouze podobná. Všechny současné očkovací látky jsou bezpečné, dobře tolerované a s minimálním výskytem závažných nežádoucích účinků.

Jak funguje očkování u dětí?

Očkování dětí: Ilustrační snímek

Podstatou a úkolem očkování je stimulace a aktivizace příslušných buněk imunitního systému, které začnou vytvářet protilátky a tzv. paměťové buňky. Protilátky pak ve velkém množství cirkulují krevním řečištěm v našem těle. Plní funkci jakýchsi strážců, kteří čekají na případný vstup bakterie či viru do organismu. Dojde-li k jejich průniku do organismu, protilátky se na ně okamžitě navážou, zneutralizují je a znemožní jejich množení, šíření a napadání dalších buněk našeho těla. Brání tím propuknutí infekce a člověk neonemocní.

V porovnání s tím, jak organismus každodenně bojuje s bakteriemi a viry v našem okolí, zaměstnává očkování imunitní systém zcela zanedbatelně. Současně však poskytuje významnou ochranu proti infekčním nemocem.

Protilátky bojují s agens

Žádná očkovací látka neobsahuje takovou hlavní složku, která by byla schopna vyvolat vlastní onemocnění, z očkování nelze onemocnět! Očkovací látky musí být dostatečně silné, stimulující, a proto se mohou po jejich podání objevit nežádoucí účinky. Nejčastěji to bývá bolest, otok, zduření v místě vpichu nebo zvýšená teplota, únava, nevolnost. Všechny tyto  projevy jsou přirozenou reakcí na očkování, které může doprovázet skutečnost, že imunitní systém začal pracovat.

Pro zajištění účinné ochrany před infekčními nemocemi prostřednictvím očkováním je nezbytné dodržet stanovená schémata pro jednotlivé očkovací látky, počet dávek, intervaly mezi dávkami i případná přeočkování. Vždy prosím dodržujte doporučení lékaře.

Co očkovací látky obsahují?

Vakcíny mají účinnou složku, ale obsahují také pomocné látky podporující účinnost, stabilitu, trvanlivost a bezpečnost. Jejich množství je minimální, aby nezatěžovaly organismus.

Jak očkování nejlépe načasovat?

Je velice důležité očkování správně načasovat, aby poskytovalo ochranu skutečně tehdy, kdy je potřeba nejvíce. Protože riziko vážných průběhů nemocí hrozí zejména u dětí v prvním roce života, většina očkování probíhá právě v tomto období. Česká vakcinologická společnost proto připravuje a podle nejnovějších poznatků upravuje očkovací kalendář, který rozvrhuje očkování dětí tak, aby bylo co nejúčinnější, nejbezpečnější a chránilo děti co nejdříve.

V případě, že dítě trpí vážným onemocněním nebo má významně oslabenou imunitu, vytváří se individuální plán očkování. Na druhou stranu jakékoli odkládání očkování nemá z hlediska imunitního systému význam, pouze prodlužuje rizikové období, kdy dítě není proti nemoci chráněno.

PRV-2020.01.068