Enable JavaScript to visit this website.
Více o vakcíně Prevenar 13

Hexavakcína a Prevenar 13

V roce 2018 přišla změna očkovacího kalendáře. Přečtěte si, čeho se změny týkají a jak je možné chránit právě ty nejmenší z nás.

Hexavakcína
Hexavakcína patří mezi povinná očkování a pomáhá chránit děti před dětskou obrnou, tetanem, záškrtem, černým kašlem, žloutenkou typu B a onemocněním způsobeným bakterií Haemophillus influenzae b. Očkování hexavakcínou pomáhá kojence chránit před 6 nemocemi, a protože se do jejich těla dostává jen velmi malé množství antigenů (účinné látky), nemusí mít rodiče strach z přetížení organismu. Tělo si samo vyrobí účinné protilátky.

Očkování hexavakcínou by mělo proběhnout od 9. týdne věku dítěte. Podle Romana Prymuly, epidemiologa a náměstka ministra zdravotnictví ČR, má očkování po prvním roce života výrazně nižší účinnost. Povinné očkování je i vakcínou MMR, jehož první dávku děti absolvují mezi 13. až 18. měsícem a chrání před spalničkami, zarděnkami a příušnicím. Povinná očkování mají důležitou roli nejen v životech miminek, ale i celé společnosti. Díky vysoké proočkovanosti se postupně v Čechách podařilo vymýtit několik nemocí, např. záškrt, tetanus. Proto je důležité si vysoké procento očkovaných jedinců udržovat a chránit tak i ty, kteří ze zdravotních důvodů nemohou očkování podstoupit.

Prevenar 13
Streptococcus pneumonie, neboli pneumokok, se přenášející kapénkovou infekcí a je součástí normální flóry nosohltanu u 20–40 % dětí a 5–10 % dospělých osob. V kolektivech jej však lze prokázat až u 40–60 % batolat a dětí! Malé děti, které zatím nemají imunitu plně vyvinutou, jsou spolu se seniory, nejohroženější skupinou. Podle údajů WHO umírá ve světě ročně více než milion dětí do 2 let na pneumokokové infekce. Pneumokoky mohou vyvolat řadu infekcí, např. záněty středního ucha, zánět mozkových blan, zápal plic nebo i infekce krve. Děti lze očkovat proti 13 nejčastějším pneumokokům vakcínou Prevenar 13. 

Očkovací kalendář
U očkování proti pneumokokovým onemocněním je možné nově uhradit také dvě dávky základního očkování pro kojence ve věku do sedmého měsíce věku dítěte. To ve své podstatě znamená přechod na očkování ve schématu 2+1. 
Základní očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typu b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B se nově provede v době od započatého devátého týdne po narození dítěte dvěma dávkami hexavalentní očkovací látky v průběhu prvního roku života dítěte, podanými v intervalu dvou měsíců mezi dávkami, a třetí dávkou podanou mezi jedenáctým a třináctým měsícem věku dítěte. Tímto opatřením je i zde realizováno schéma 2+1. U nedonošených dětí zůstává nadále v platnosti očkovací schéma 3+1.
Očkovací kalendář je sestaven na základě vědeckých poznatků tak, aby očkování bylo co nejúčinnější a nejbezpečnější. Správné načasování očkování je velmi důležité, aby poskytlo ochranu skutečně tehdy, kdy je nejvíce potřeba. Protože riziko vážných průběhů nemocí hrozí zejména u dětí v prvním roce života, většina očkování právě probíhá v tomto období. 

V případě, že dítě trpí vážným onemocněním, vytváří se individuální plán, který by měl vždy odpovídat schématům doporučeným výrobcem vakcíny. Jakékoliv odkládání očkování nemá z hlediska imunitního systému význam, pouze prodlužuje rizikové období, kdy dítě není proti nemoci chráněno.
Očkovací kalendář připravuje a upravuje Česká vakcinologická společnost. Aktuální očkovácí kalendář lze najít na jejich webových stránkách www.vakcinace.eu

Informací a zároveň i mýtů o očkování dětí na internetu koluje spousta. Doporučujeme sledovat pouze ověřené zdroje a zároveň se vždy poradit s dětským lékařem, který dítě nejlépe zná. Jen díky tomu si mohou být rodiče jisti, že mají k rozhodnutí dostatek podložených informací. 
 

Zdroje:

  • Česká vakcinologická společnost: Dětský očkovací kalendář hrazeného očkování V ČR platný k 1.9.2019
  • Ministerstvo zdravotnictví České republiky: Mýty a fakta o očkování
  • World Health Organization: Pneumococcal Disease
  • Pneumokokové infekce v dětském věku, MUDr. Zuzana Blechová, Pediatr. Pro praxi, 2006; 2: 91 - 95
  • brožura Co bychom měli vědět o očkování, abychom dělali správná rozhodnutí, Praktická příručka nejen pro rodiče, MUDr. Zuzana Vančíková, CSc., Vydáno pod odbornou záštitou OSPDL ČLS JEP, 2018
  • Státní zdravotní ústav: Očkování
PRV- 2019.02.020
Hodnocení článku: 
Your rating: None (10 votes)
Líbí se vám článek?
Čtěte Dále
Očkování chrání celou společnost V České republice existuje povinné očkování. Je sestaven očkovací kalendář, podle kterého by celá populace měla být proočkována. Výjimkou...
I když se to na první pohled nemusí zdát, vakcína proti chřipce a pneumokokům spolu souvisí. Pneumokoky jsou bakterie kulovitého tvaru, které se běžně vyskytují na sliznici...
V řadě vyspělých zemí na západ od našich hranic je očkování proti pneumokokovým infekcím již několik let standardní součástí očkovacího kalendáře. Bez příslušného...
Bakterie zvaná Streptococcus pneumoniae je trvale usídlena v horních cestách dýchacích u dětí. Pokud se nalézá v těchto částech (nos, ústa, hrdlo), pak je vše pod...
Vakcína Prevenar 13 obsahuje neživé části těl 13 typů pneumokoku. Je uzpůsobena tak, aby vyvolávala imunitu i u nejmenších dětí. Bezpečnost vakcíny, určené pro děti od 6...
Očkování pomáhá chránit děti před nebezpečnými infekcemi a je běžnou součástí péče o děti. Samotná injekce může být zdrojem stresu pro rodiče i děti. Je dobré si uvědomit, že...