Zjistěte více o očkování

Důležitost nepovinných vakcín a proč nepatří mezi povinné?

Očkování je v dnešní společnosti velké téma. Navzdory svým odpůrcům je očkování jedním z nejúčinnějších preventivních opatření, které snižuje úmrtnost dětí a dospělých. Která očkování jsou povinná a která doporučená? Proč tomu tak je?

Očkování jako prevence

Očkování může zabránit rozšíření a rozvoji řady infekčních onemocnění. Některá z nich díky tomu prakticky vymizela. Jako příklad můžeme uvést dětskou přenosnou obrnu, kterou dnes najdeme ve světě pouze na několika místech, kde se proti ní plošně neočkuje nebo pravé neštovice.

Bohužel díky dnešnímu trendu odmítání očkování, se některé nemoci začínají vracet. V České republice je tomu tak například v případě spalniček. Díky nižší proočkovanosti se tato nemoc začala znovu šířit a Světová zdravotnická organizace proto v roce 2019 odebrala Česku status země, ve které byly spalničky vymýceny.

Na jakém principu funguje očkování?

Každý virus či bakterie spouští v imunitním systému člověka jedinečnou reakci. Látky obsažené ve vakcíně se podobají původcům infekce a jejich úkolem je aktivizovat imunitní systém, aby si vytvořil potřebné protilátky a tzv. paměťové buňky. Díky tomu vytváří ochranu před infekčním onemocněním. Většina vakcín obsahuje významně oslabené nebo usmrcené formy viru nebo bakterie. Očkováním se tedy nemůžete nakazit.

Rozdělení dle typu očkování

Očkování rozdělujeme na povinná a nepovinná – doporučená. Povinná očkování jsou plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Nepovinná – doporučená očkování jsou hrazena zdravotními pojišťovnami buď úplně, částečně nebo vůbec.

Proč je u některých nemocí nutné přeočkování?

Množství protilátek v krvi postupem času u některých vakcín klesá. Pokud toto množství klesne pod určitou hranici, doporučuje se podání další dávky tzv. přeočkování. Celý proces očkování se řídí tzv. očkovacím kalendářem. V něm naleznete, kdy se máte vy nebo vaše dítě dostavit k povinnému očkování. Součástí seznamu jsou i doporučená nepovinná očkování.

Jaká je funkce očkování?

Očkování má individuální funkci, která chrání jedince před vznikem daného onemocnění. Při vysoké proočkovanosti vzniká tzv. kolektivní imunita, což je druhá funkce očkování. Kolektivní imunita má za úkol zabraňovat přenosu a šíření infekce mezi lidmi, tedy i mezi neočkovanými jedinci.

Výhody očkování

Téma očkování je v dnešní společnosti stále živé. Nepopiratelným faktem ale je, že očkování brání šíření infekčních onemocnění. Dříve tyto nemoci zabíjely tisíce až desetitisíce lidí. Mimo to přináší očkování i další výhody:

 • Prevence vzniku infekčních onemocnění
 • Snížené riziko komplikací při nákaze a chronického průběhu
 • Možnost prevence výskytu rakoviny
 • Pokles užívání antibiotik
 • Eliminace nebo snížení výskytu některých onemocnění
 • Pokles nákladů na léčbu nemoci
 • Snížení zátěže zdravotnického systému
 • Kolektivní imunita

Proč jsou některá očkování ze zákona povinná?

 • Jedná se o nejúčinnější preventivní opatření v boji proti některým a často smrtelným nemocem (například záškrt, zarděnky, dětská obrna apod.).
 • Očkovaný jedinec je méně náchylný k infekci nebo má slabší průběh onemocnění.
 • Vyšší proočkovanost mezi lidmi pomáhá některé nemoci vymýtit.

Důležitost doporučených vakcín

Mimo povinná očkování existují ještě doporučená očkování. Ta jsou důležitá především pro rizikové skupiny. Ve většině případů se jedná o malé děti s ještě nevyvinutým imunitním systémem, starší osoby nad 65 let, jedince s chronickým onemocněním, osoby se sníženou imunitou a osoby, které vykonávají rizikové povolání.

Mezi doporučené vakcíny v České republice patří očkování proti pneumokokovým onemocněním, proti meningokokovému onemocnění, rotavirovým infekcím, klíšťové encefalitidě, chřipce a lidskému papilomaviru. Kompletní seznam povinných a doporučených očkování najdete v očkovacích kalendářích pro Českou republiku.

PP-PRE-CZE-0326
Hodnocení článku
No votes yet
Líbí se vám článek?
Čtěte Dále
Dospělí
Příznaky zápalu plic Zápal plic můžeme rozeznat podle toho, co ho způsobilo. Rozlišujeme mezi bakteriálním, virovým a plísňovým zápalem plic. Některé příznaky mohou být…
Dospělí
Pokud si myslíte, že pneumokok se vás netýká a očkování je zbytečné, pak se mýlíte. Vakcína může mnohdy zachránit i život, zvláště patříte-li do některé z rizikových skupin…
Dospělí
1. Zabíjí ve velkém Každých 20 vteřin si zápal plic vyžádá život jednoho dítěte z rozvojové země. Počítáte správně, každý den tak tomuto onemocnění podlehne 4300 dětí ve…
Dospělí
Pozor na chlad a přeplněné místnosti  Jako u mnoha jiných infekčních onemocnění stoupá a klesá výskyt pneumokokových nákaz podle ročního období. Tato souvislost sice byla…
Dospělí
Co je příčinou a co následuje? Nejčastějším původcem bakteriálního zánětu mozkových blan u dětí i dospělých je pneumokok, který se do oblasti mozku obvykle dostává ze…
Dospělí
Diabetici mají abnormální funkci imunitního systému, což způsobuje zvýšenou nemocnost i úmrtnost na infekční choroby. To platí i o pneumokokových nákazách. Prokázaly to…