Zjistěte více o očkování

Některým formám zápalu plic je možné předejít očkováním

Infekční zápal plic je nakažlivé onemocnění způsobené většinou bakteriemi nebo viry. Celosvětově má pneumonie na svědomí více úmrtí než jakákoliv jiná infekce. Je proto důležité vědět, že zápalu plic je možné do určité míry zabránit a většinou může být i úspěšně léčen.

Příznaky nepřehlédnete

Bakterie pneumokoka je nejčastějsí příčinou tohoto onemocnění, zvláště u těžších stavů. Mezi virové původce potom patří viry chřipky, rhinoviry, adenoviry a RS-viry. Dalšími nebezpečnými mikroorganismy jsou např. chlamydie, mykoplazmata a Haemophilus influenzaeZápal plic je středně těžké až těžké nakažlivé onemocnění. K příznakům lze zařadit:

 • kašel a horečku,
 • únavu, slabost, schvácenost
 • zrychlené dýchání nebo dušnost,
 • zimnici,
 • bolest na hrudi.

Rizikové skupiny

Zápalu plic je možné v řadě případů předejít očkováním. Důležité je též dodržování hygienických návyků – tedy pravidelné mytí rukou, čištění povrchů, kterých se často dotýká více lidí (kliky u dveří, kuchyňské linky) a důsledné užívání kapesníků při kašli, rýmě nebo kýchání. Nebezpečí lze snížit i tím, že nebudete pobývat v zakouřeném prostředí. A koho zápal plic ohrožuje nejvíce?

 • malé děti,
 • dospělé nad 65 let,
 • kuřáky,
 • osoby dlouhodobě pobývající v nějakém zdravotnickém zařízení nebo žijící v domově pro seniory
 • pacienty s porušenou imunitou (onkologicky nemocní pacienti, pacienti s AIDS, lidé po transplantacích, osoby užívající imunosupresivní léčbu apod.)
 • pacienty s porušenou funkcí sleziny
 • pacienty s chronickým onemocněním, jako je například cukrovka, astma, CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc), s chronickým kardiovaskulárním onemocněním apod.

Účinné očkování

Proti nákazám některými mikroorganismy, které působí pneumonii, je možné se lépe chránit očkováním. Konkrétně jde o vakcíny proti:

 • pneumokokovi,
 • chřipce,
 • Haemophilus influenzae typu b,
 • černému kašli,
 • spalničkám (poslední tři vakcíny jsou v ČR součástí povinného očkovacího kalendáře pro děti).
 • Z vakcín, které pomáhají lépe chránit proti pneumokokovým infekcím je dostupná vakcína Prevenar 13 a dále vakcína Apexxnar, která pomáhá chránit před 20 sérotypy bakterie Streptococcus pneumoniae. Vakcína Prevenar 13 je určena k prevenci pneumonie u kojenců, dětí a dospívajících ve věku od 6 týdnů do 17 let a dále u dospělých ≥18 let a starších pacientů. Vakcína Apexxnar je určena k prevenci zápalu plic u osob ve věku 18 let a starších. Obě vakcíny se u osob starších 18 let podávají v jedné dávce. Potřeba přeočkování nebyla stanovena.

Pokud někdo mezi vašimi blízkými patří mezi ohrožené osoby, promluvte s ním o možnosti, jak se lépe chránit před zápalem plic, případě se zeptejte svého praktického lékaře.

(hak)

PP-PRV-CZE-0238
Hodnocení článku
Average: 3 (24 votes)
Líbí se vám článek?
Čtěte Dále
Dospělí
Mýtus výzkum nepotvrdil Mnoho lidí se ptá, zda očkování způsobuje autoimunitní onemocnění. Rozsáhlé výzkumy toto tvrzení ale nepotvrdily, mýtus byl vyvrácen. Při očkování…
Dospělí
Jak je patrné už z názvu, bronchitida napadá průdušky, systém trubic, který vede vzduch z průdušnic do dýchacích oddílů plic. Právě proto, že zánět probíhá v těsné blízkosti…
Dospělí
Příznaky zápalu plic Zápal plic můžeme rozeznat podle toho, co ho způsobilo. Rozlišujeme mezi bakteriálním, virovým a plísňovým zápalem plic. Některé příznaky mohou být…
Dospělí
Odlišení od bakteriálního původu potvrdí nízká hladina CRP. Závažnější jsou infekce horních dýchacích cest bakteriálního původu, jako je streptokoková angína, bakteriální…
Dospělí
Diabetici mají abnormální funkci imunitního systému, což způsobuje zvýšenou nemocnost i úmrtnost na infekční choroby. To platí i o pneumokokových nákazách. Prokázaly to…
Dospělí
Kouření škodí zdraví – to ví i malé dítě. Každý ví, že kouření poškozuje srdce a způsobuje rakovinu plic i dalších orgánů. Méně lidí si ale dá kouření do souvislosti s…