Zjistěte více o očkování

Očkování jako prevence pneumokokových onemocnění u dospělých

Riziko onemocnění pneumokokovými infekcemi včetně zápalu plic lze snížit očkováním. Jedna dávka vakcíny Prevenar 13 přispívá k dlouhodobé ochraně, potřeba přeočkování nebyla dosud stanovena. Dát se očkovat můžete během celého roku! Vakcína neobsahuje živou bakterii, a proto nemůže způsobit onemocnění.  Doporučené je očkování zejména seniorům nad 65 let věku, u kterých je riziko onemocnění pneumokokovými infekcemi vyšší. Věk a chronická onemocnění (např. CHOPN, diabetes, kardiovaskulární onemocnění atd.) patří k hlavním rizikovým faktorům onemocnění pneumokokovým zápalem plic. Pro lidi starší 65 let je očkování zdarma, plně hrazené ze zdravotního pojištění! Poraďte se se svým lékařem o očkování vakcínou Prevenar 13.

Očkování jako prevence pneumokokových onemocnění u dospělých

Očkování je stále považováno za nejúčinnější zbraň v prevenci infekčních onemocnění. Očkování má význam i v dospělé populaci, kde může pomoci zabránit onemocněním, která jsou v dospělosti častější nebo mají horší průběh.

Jak očkování funguje

Podstatou a úkolem očkování je stimulace, aktivace příslušných buněk imunitního systému a tvorba protilátek. Protilátky pak cirkulují krví v našem těle. Plní funkci jakýchsi strážců, kteří čekají na případný vstup bakterie či viru do organismu. Protilátky se na ně naváží, zneutralizují je a znemožní jejich množení, šíření a napadání dalších buněk našeho těla. Tím chrání proti propuknutí či šíření infekce. Onemocnění tak nepropukne buď vůbec, nebo jen v mírné formě. Očkováním tak lze předejít řadě závažných a v některých případech i smrtelných onemocnění.

Očkovací látka, odborně vakcína, je tvořena malým množstvím oslabených nebo usmrcených bakterií, virů či jejich částí, které nejsou schopny vyvolat chorobu jako takovou. Většina z vakcín se skládá z usmrcených patogenů či pouze určitých částí viru nebo bakterie. Pouze omezené množství očkovacích látek obsahuje oslabené, živé patogeny.

Bezpečnost očkování, reakce po očkování

Před uvedením jakéhokoliv léku, včetně vakcín, do používání probíhají rozsáhlé výzkumy a klinické studie. Velmi pečlivě se zkoumá a sleduje účinnost i bezpečnost vakcíny. Při jakémkoliv podezření, že by vakcína nebyla bezpečná, nesmí být v žádném případě uvedena na trh.

Po očkování se někdy mohou projevit vedlejší neboli nežádoucí účinky. Ty jsou nejen projevem toho, že byla do organismu vpravena vakcína, ale zároveň potvrzením, že očkovací procedura byla úspěšná. Nejčastěji to bývá bolest, otok, zduření v místě vpichu, zvýšená teplota, únava, nevolnost. Všechny tyto účinky jsou přirozené reakce na očkování a dokládají skutečnost, že imunitní systém začal pracovat. Zpravidla jsou krátkodobé (1-2 dny) a samovolně odezní.

Pro snížení rizika rozvoje rychlé alergické reakce, která je velmi vzácná, ale může být závažná, je doporučeno vydržet alespoň třicet minut po aplikaci vakcíny v čekárně lékaře, aby byla v případě nutnosti okamžitě dostupná odborná první pomoc. Vždy, prosím, následujte pokyny Vašeho lékaře.

Pokud by se u vás vyskytl některý z nežádoucích účinků v nadměrné míře nebo byste měli po očkování jiné problémy, vždy se spojte se svým lékařem, který vám vakcínu aplikoval. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10. Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

 

Vakcína PREVENAR 13

V České republice je možné nechat se očkovat proti pneumokokovým infekcím konjugovanou vakcínou Prevenar 13. Očkování je doporučené zejména seniorům od 65 let, u kterých je riziko onemocnění pneumokokovými infekcemi vyšší. Seniorům nad 65 let je očkování proti pneumokokovým infekcím vakcínou Prevenar 13 plně hrazeno ze zdravotního pojištění.

Osoby mladší 65 let, bez nároku na úhradu ze zdravotního pojištění, mohou, po uhrazení ceny vakcíny u svého praktického lékaře nebo v lékárně a po aplikaci, zažádat o příspěvek z preventivních programů příslušné zdravotní pojišťovny. Maximální cena vakcíny Prevenar 13 je 1 458,89 Kč, může se však i lišit. Na konkrétní výši a podmínky čerpání příspěvku se, prosím, informujte přímo u Vaší Zdravotní pojišťovny.

Očkování snižuje riziko rozvoje hned několika onemocnění vyvolaných pneumokokem. Mezi ty nejobávanější patří pneumokokový zápal plic, zánět mozkových blan nebo otrava krve (tzv. sepse).

Přípravek Prevenar 13 pomáhá chránit pouze proti těm sérotypům Streptococcus pneumoniae, které vakcína obsahuje, a nechrání proti jiným mikroorganismům, které způsobují invazivní onemocnění, pneumonii nebo zánět středního ucha.

Účinnost vakcíny Prevenar 13 není 100%, ale je vyvinuta tak, aby pomáhala chránit proti těm nejzávažnějším sérotypům bakterie Streptococcus pneumoniae.

U dospělých se očkování provádí jednou dávkou vakcíny Prevenar 13 (potřeba přeočkování nebyla dosud stanovena). Proti pneumokokům je možné se nechat očkovat v průběhu celého roku.

O očkování vakcínou Prevenar 13 požádejte svého všeobecného praktického lékaře. Pokud lékař nemá vakcínu v ordinaci k dispozici, objedná ji a při Vaší příští návštěvě Vám ji aplikuje. Vakcínu musí objednat a následně zdravotní pojišťovně vykázat praktický lékař, pacient si ji nemůže zakoupit na předpis v lékárně.

 

PP-PRV-CZE-0091