Zjistěte více o očkování

Kdo je v rizikové skupině při onemocnění pneumokokovými infekcemi?

Věk patří k hlavním rizikovým faktorům pneumokokových onemocnění. Stárnutí negativně ovlivňuje imunitní systém, zpomaluje se aktivace imunitní odpovědi a současně se snižuje protilátková odpověď organismu na vakcinaci (imunosenescence). Náchylnost k infekčním onemocněním je tak vyšší. Ve vyšším věku hrozí též vyšší výskyt komplikací, hospitalizací či úmrtí. Od 65 let riziko onemocnění pneumokokovými infekcemi a chřipkou významně narůstá. To potvrzují i data týkající se epidemiologické situace v České republice. Nejvyšší nemocnost na invazivní pneumokoková onemocnění je u lidí starších 65 let. V této skupině je i vysoká úmrtnost (20,3 % v roce 2018).

Problémem je také zvyšující se odolnost pneumokoků vůči antibiotikům, což znesnadňuje léčbu těchto infekcí. I v případě účinné léčby a odeznění hlavních příznaků se můžete ještě poměrně dlouhou dobu cítit unavení a neschopní vrátit se k běžným aktivitám. Dospělí, kteří prodělali závažné pneumokokové onemocnění, uvádějí následné zhoršení základních onemocnění, jako jsou například astma, diabetes a choroby srdce.

Riziko onemocnění pneumokokovými chorobami roste, pokud:

  • trpíte chronickým kardiovaskulárním onemocněním,
  • trpíte chronickým respiračním onemocněním (chronická obstrukční plicní nemoc, astma),
  • trpíte nádorovým onemocněním,
  • užíváte imunosupresiva (léky potlačující imunitu například u zánětlivých onemocnění střev, kloubů aj.),
  • kouříte nebo nadměrně konzumujete alkoholické nápoje,
  • pobýváte dlouhodobě v nějakém zdravotnickém zařízení nebo žijete v domově pro seniory,
  • jste starší 65 let.

 

Sezonnost — proč stoupá riziko onemocnění na podzim a v zimě?

Nejvyšší počet případů pneumokokových onemocnění je během roku tradičně hlášen v období od podzimu do začátku jara s vrcholy během epidemií akutních respiračních onemocnění. Například u chřipky roste riziko následného zápalu plic vyvolaného pneumokoky přibližně stonásobně.

Riziko onemocnění pneumokokovými infekcemi včetně zápalu plic lze snížit očkováním. Jedna dávka vakcíny Prevenar 13 přispívá k dlouhodobé ochraně. Nechat se očkovat můžete během celého roku!

PRV-2020.01.072