Zjistěte více o očkování

Jaký je rozdíl mezi pneumokokem a meningokokem?

Pneumokokové onemocnění není totéž co meningokokové, i když místa infekce mohou být stejná. Termíny pneumokok a meningokok označují různé typy bakterií, které napadají tělo. Obě tyto bakterie se mohou přirozeně vyskytovat v nose a krku, aniž by vyvolávaly příznaky, zatímco u jiných lidí se mohou bakterie stát invazivními a způsobit onemocnění. Jak se projevují, a existuje nějaká ochrana?

Mladá žena při očkování proti pneumokoku

Pneumokokové infekce

Pneumokok neboli bakterie Streptococcus pneumoniae způsobuje celou řadu onemocnění, které postihují děti i dospělé. Mezi ně patří například těžký zápal plic, zánět mozkových blan, otrava krve, akutní zánět středního ucha nebo záněty vedlejších nosních dutin.

Nebezpečí tohoto onemocnění spočívá v tom, že existuje přes 100 sérotypů pneumokoků. Některé z nich vyvolávají tzv. invazivní pneumokokové onemocnění, kam spadá obávaný bakteriální zánět mozkových blan, záněty plic a septikémie (otrava krve). Tyto nemoci patří k hlavním příčinám úmrtí v Evropě i ve světě, přičemž se nejvíce objevují u malých dětí a starších lidí.

Přenos

Pneumokok se přenáší z člověka na člověka prostřednictvím kapének při mluvení, kašlání a kýchání.

Příznaky

Příznaky pneumokokového onemocnění se liší podle toho, kterou část těla pneumokok napadl.

Otitida

Zánět středního ucha se projevuje bolestí ucha, která se může postupně zhoršovat, horečkou, částečnou ztrátou sluchu na postižené straně a zhnisáním sliznice ušní dutiny. V některých případech se může objevit i hnisavý výtok.

Zánět vedlejších nosních dutin

Pacient, kterého postihla sinusitida, si většinou stěžuje na horečku, bolest hlavy, citlivost na dotek okolo postiženého místa a hnisavý nosní sekret.

Pneumonie

Zápal plic poznáme podle toho, že nemocný trpí zimnicí, horečkou, kašlem, bolestí na hrudníku, malátností, ztíženým dýcháním a vykašlává zelený nebo hnědý hlen.

Sepse

Při sepsi se bakterie pneumokoka dostane do krevního oběhu, který ji roznese po těle. Mezi pozorovatelné příznaky patří třesavka, zimnice a horečka.

Pneumokoková meningitida

Meningitida je zánět blan, které obalují mozek a míchu. Příznaky mohou být vysoká horečka, bolest hlavy, ztuhlost šíje, nevolnost, zvracení a někdy i kóma. Pneumokoková meningitida je velmi závažné onemocnění a má vysokou úmrtnost.

Zánět pobřišnice

Peritonitida se vyskytuje především u dětí, které trpí onemocněním ledvin, jater nebo pánevními infekcemi u dívek. Projevuje se bolestmi břicha, zimnicí nebo poruchami vědomí.

Artritida (zánětlivé onemocnění kloubů)

Artritida se dá poznat podle toho, že pacient pociťuje silnou bolest v napadeném kloubu. Ten bývá horký, zarudlý a oteklý.

Rizikové skupiny

K nejvíce ohroženým skupinám patří děti do 5 let, senioři nad 65 let a lidé s oslabeným imunitním systémem.

Prevence

Účinnou ochranou před invazivními i neinvazivními pneumokokovými nemocemi je očkování. To je doporučeno pro děti od 6 týdnů věku a dále pro osoby starší 65 let. Pravidelně se též provádí u osob umístěných v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo domovech se zvláštním režimem u pacientů, kteří trpí chronickým onemocněním dýchacích cest, srdce, cév nebo ledvin.

U donošených dětí se doporučuje provést základní očkování aplikací dvou dávek pneumokokové konjugované vakcíny a přeočkování jednou dávkou vakcíny ve schématu 2+1 dávka. Očkování vakcínou Prevenar 13 je u dětí částečně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění v případě, že jsou 2 dávky očkovací látky aplikovány do 7. měsíce věku.

U dospělých starších 18 let se aplikuje pouze jedna dávka vakcíny Prevenar 13 nebo 1 dávka vakcíny Apexxnar, potřeba přeočkování nebyla stanovena. U osob nad 65 let věku je očkování proti pneumokoku plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, hrazena je vakcína Prevenar 13.

Proti čemu chrání očkování?

Vakcína Prevenar 13 pomáhá chránit proti 13 sérotypům baktérie Streptococcus pneumoniae, včetně nebezpečných sérotypů 3 a 19A. Vakcína Apexxnar obsahuje 13 sérotypů z vakcíny Prevenar 13, k nimž bylo přidáno 7 dalších sérotypů. Tak vznikla 20valentní vakcína Apexxnar, které pomáhá chránit proti 20 sérotypům pneumokoka.

Meningokokové infekce

Meningokok neboli Neisseria meningitidis je bakterie, kterou má až 10 % osob v ČR přítomnou na sliznici dýchacích cest, aniž by jim způsobovala jakékoliv onemocnění. Meningokoková infekce postihuje jak děti, tak dospělé a její výskyt nelze předvídat. U jedné třetiny všech pacientů zanechává trvalé a velmi vážné doživotní následky.

Přenos

Bakterie se může snadno šířit z člověka na člověka kapénkami dýchacích cest nebo sekrety z krku.

Příznaky

Zákeřnost této nemoci spočívá v tom, že klinické příznaky nejsou zpočátku nijak specifické a připomínají běžné horečnaté onemocnění. Invazivní meningokokové onemocnění je zrádné a postupuje velmi rychle. K úmrtí může dojít již 24 hodin po zjištění prvních příznaků. Jedním z prvních varovných signálů mohou být tzv. petechie – prokrvácená místa v kůži.

Meningokoková meningitida

Zánět mozkových blan vzniká, jakmile se meningokok dostane do mozkomíšního moku. Nemoc se projevuje horečkou, zvracením, bolestí hlavy, neklidem, poruchou vědomí nebo křečemi. V některých případech zanechává doživotní následky.

Meningokoková sepse

Meningokoková sepse neboli otrava krve meningokoky je velmi rychlé a agresivně probíhající onemocnění. Pacientovi se na kůži tvoří malé flíčky (petechie) a již během několika hodin způsobuje mnoho život ohrožujících problémů. Nemoc umí postupně vyřadit z funkce životně důležité orgány. Až ve čtvrtině případů může tato nemoc skončit smrtí.

Diagnostika a léčba

Včasná diagnóza tohoto onemocnění je při léčbě klíčová. Při jakémkoliv podezření na meningokoka ihned vyhledejte odborníka. Při léčbě na jednotce intenzivní péče lékař nasadí antibiotika, případně další podpůrné prostředky.

Prevence

Před meningokokovými onemocněními pomáhá chránit očkování. Meningokok se dělí na 12 sérotypů, z nichž A, B, C, W, X a Y způsobují většinu meningitid. Vakcíny jsou navrženy tak, aby chránily před nejškodlivějšími kmeny.

PP-PRV-CZE-0236
Hodnocení článku
Average: 4.5 (8 votes)
Líbí se vám článek?
Čtěte Dále
Dospělí
Pozor na chlad a přeplněné místnosti  Jako u mnoha jiných infekčních onemocnění stoupá a klesá výskyt pneumokokových nákaz podle ročního období. Tato souvislost sice…
Dospělí
Co je příčinou a co následuje? Nejčastějším původcem bakteriálního zánětu mozkových blan u dětí i dospělých je pneumokok, který se do oblasti mozku obvykle dostává…
Dospělí
Dodržovat striktní klidový režim a omezovat se v běžných denních aktivitách není po očkování nutné. Jen je vhodné se minimálně na jeden den po vakcinaci vyvarovat…
Dospělí
Kouření škodí zdraví – to ví i malé dítě. Každý ví, že kouření poškozuje srdce a způsobuje rakovinu plic i dalších orgánů. Méně lidí si ale dá kouření do souvislosti s…
Dospělí
Pneumokoky jsou bakterie, které jsou běžně přítomny v ústech i celém nosohltanu zdravých dětí i dospělých, aniž by působily zdravotní obtíže. Jestliže u jedince dojde, z…
Dospělí
Orgán pomáhající při úklidu Slezina funguje jako jakési síto či filtr. Protékající krev je očištěna například od starých červených krvinek či od mikroorganismů. Při…