Zjistěte více o očkování

Mám autoimunitní onemocnění. Měl bych se bát očkování?

Autoimunitní onemocnění vzniká tehdy, když bílé krvinky začnou napadat vlastní buňky a tkáně. Příčina těchto nemocí je stále nejasná a na jejich rozvoji se nejspíše podílí více faktorů. Jak je to s autoimunitními onemocněními a očkováním?

Žena při očkování u lékařa

Mýtus výzkum nepotvrdil

Mnoho lidí se ptá, zda očkování způsobuje autoimunitní onemocnění. Rozsáhlé výzkumy toto tvrzení ale nepotvrdily, mýtus byl vyvrácen.

Při očkování dochází k aplikaci cizorodé látky do organismu a k rozvoji imunitní reakce. Platí, že očkování je důležitou součástí prevence mnoha infekčních chorob a benefity očkování výrazně převažují nad případnými riziky.

Poruchy imunity a očkování

Pokud nějakou z autoimunitních onemocnění trpíte, je třeba zvážit, zda se nechat očkovat proti pneumokokům.

Jedinci se sníženou imunitní odpovědí, ať už způsobenou imunosupresivní léčbou, genetickým defektem, infekcí virem HIV (virus lidské imunodeficience) nebo jinými příčinami, mohou mít sníženou protilátkovou odpověď na aktivní imunizaci.

Očkování by proto mělo být zváženo u každého jednotlivce zvlášť.

U některých onemocnění je vhodné se očkovat

Pacienti s autoimunitním revmatickým onemocněním (AIRD) mají zvýšené riziko vzniku infekce a především její závažné formy. K tomuto přispívá vliv autoimunitní choroby samotné nebo také vliv imunosupresivní léčby.

Proto je vhodné očkovat proti pneumokokům každého pacienta s autoimunitním revmatickým onemocněním. Očkování proti pneumokoku může být prováděno i v průběhu léčby, ale je doporučeno v situaci stabilizovaného onemocnění s nižší aktivitou.

PP-PRV-CZE-0260
Hodnocení článku
Average: 4 (1 vote)
Líbí se vám článek?
Čtěte Dále
Dospělí
Kouření škodí zdraví – to ví i malé dítě. Každý ví, že kouření poškozuje srdce a způsobuje rakovinu plic i dalších orgánů. Méně lidí si ale dá kouření do souvislosti s…
Dospělí
Mikroskopická opouzdřená bakterie je hrozbou ukrytou ve sliznicích nosu, úst a horních cest dýchacích. Pneumokok totiž poměrně často patří mezi přirozenou bakteriální flóru…
Dospělí
Orgán pomáhající při úklidu Slezina funguje jako jakési síto či filtr. Protékající krev je očištěna například od starých červených krvinek či od mikroorganismů. Při…
Dospělí
Pneumokoky jsou bakterie, které jsou běžně přítomny v ústech i celém nosohltanu zdravých dětí i dospělých, aniž by působily zdravotní obtíže. Jestliže u jedince dojde, z…
Dospělí
Jak je patrné už z názvu, bronchitida napadá průdušky, systém trubic, který vede vzduch z průdušnic do dýchacích oddílů plic. Právě proto, že zánět probíhá v těsné blízkosti…
Dospělí
Těžkou formou zápalu plic onemocní nejčastěji lidé starší 75 let a děti do 2 let. Velké nebezpečí představuje zápal plic pro pacienty, kteří jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko…