Zjistěte více o očkování

Opakovaný zápal plic: Kdy se pneumonie může vrátit?

Zápal plic neboli pneumonie je infekční onemocnění plicní tkáně, které může postihnout různé části plic. Zápal plic často způsobují bakterie (např. pneumokoky), ale původci pneumonie mohou být i viry nebo plísně.

Opakovaný zápal plic - vyšetření seniorky lékařkou

Těžkou formou zápalu plic onemocní nejčastěji lidé starší 75 let a děti do 2 let. Velké nebezpečí představuje zápal plic pro pacienty, kteří jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko nebo jsou krátce po operaci. Kdy hrozí opakovaný zápal plic?

Rizikové faktory zápalu plic u seniorů

Obecně platí, že bez ohledu na věk vzniká zápal plic tehdy, když infekce překoná obranné mechanismy hostitele.

K narušení obranného systému přispívá několik faktorů, které jsou u starších pacientů běžné, a proto jsou starší pacienti nejen zranitelnější, ale také náchylnější k závažné infekci spojené s prodlouženou rekonvalescencí.

Mezi tyto faktory patří:

 • Oslabený samočisticí mechanismus dýchacích cest – pomalejší a méně účinné odstraňování sekretů u starších osob souvisí se vznikem pneumonie.
 • Snížená pohyblivost a poddajnost hrudní stěny – vede ke zvýšení zátěže dýchacích svalů.
 • Přítomnost dalších onemocnění – problémem jsou především kardiovaskulární a plicní choroby, které mohou způsobit i respirační selhání.

Mezi časté případy patří i tzv. komunitní pneumonie, která představuje více než 30–40 % hospitalizací u starších osob a je spojena se zvýšeným rizikem nemocnosti a úmrtnosti.

U komunitní pneumonie je zdaleka nejčastější příčinou bakterie Streptococcus pneumoniae neboli pneumokok, který má na svědomí 20 až 85 % případů zápalů plic u starších osob.

Opakovaný zápal plic u dětí

Zápal plic u dětí obvykle začíná poté, kdy jedinec prodělá nachlazení, chřipku nebo infekci horních cest dýchacích. U většiny zdravých dětí zápal plic odezní během 2 až 3 týdnů, ale v některých případech může pacient skončit i v nemocnici. Ohroženy jsou především děti s oslabeným imunitním systémem nebo jinou nemocí.

Opakovaný zápal plic u dětí je definován jako 2 nebo více epizod zápalu plic během jednoho roku nebo 3 epizody, které jsou od sebe vždy odděleny bezpříznakovým obdobím jednoho měsíce nebo jasným rentgenovým snímkem hrudníku.

U většiny dětí se správně identifikovaným opakovaným zápalem plic je známý predisponující faktor. Mezi tyto faktory a základní onemocnění patří:

 • Aspirační syndrom – nejčastější základní příčina u dětí s recidivujícími zápaly plic.
 • Plicní anomálie a strukturální abnormality
 • Poruchy imunity a imunologické abnormality
 • Vrozené srdeční vady
 • Gastroezofageální reflux (jícnový reflux)
 • Srpkovitá anémie
 • Astma
 • Hypersekreční astma
 • Bronchiektázie (trvalé rozšíření průdušek, doprovázené chronickým infekčním zánětem tohoto orgánu

Příčiny zápalu plic u dětí:

 • Viry – Stejné viry, které způsobují nachlazení a chřipku, mohou způsobit zápal plic a jsou také nejčastější příčinou zápalu plic u dětí do 5 let.
 • Bakterie – Bakterie mohou způsobit zápal plic po nachlazení nebo chřipce, ale také samostatně. Například pneumokok je nejčastější bakteriální příčinou zápalu plic v USA.
 • Plísně – Zápal plic způsobený plísněmi se častěji vyskytuje u dětí s oslabeným imunitním systémem nebo u dětí, které vdechly velké množství organismů.

Mezi příznaky zápalu plic u dětí patří horečka, zimnice, kašel, únava, nevolnost nebo zvracení či dušnost.

Nejvíce ohroženy jsou v tomto případě děti mladší 2 let, trpící astmatem nebo jiným chronickým onemocněním. A také děti, které byly nedávno hospitalizovány a nebo ty, které mají oslabený imunitní systém.

Prevence zápalu plic

Jak už jsme zmínili výše, bakterie pneumokoka patří k velmi častým příčinám vzniku zápalu plic. Riziko onemocnění pneumokokovými infekcemi včetně zápalu plic však lze snížit očkováním. Jedna dávka vakcíny Prevenar 13 přispívá k dlouhodobé ochraně, nutnost přeočkování nebyla dosud stanovena. Očkovat se můžete během celého roku!

PP-PRV-CZE-0163
Hodnocení článku
Average: 3.7 (3 votes)
Líbí se vám článek?
Čtěte Dále
Dospělí
Pneumokoky mohou být po určitou dobu součástí přirozené flóry horních cest dýchacích. Při neporušených obranných mechanismech však svému nositeli nijak neškodí. Pokud ale…
Dospělí
Kouření škodí zdraví – to ví i malé dítě. Každý ví, že kouření poškozuje srdce a způsobuje rakovinu plic i dalších orgánů. Méně lidí si ale dá kouření do souvislosti s…
Dospělí
1. Zabíjí ve velkém Každých 20 vteřin si zápal plic vyžádá život jednoho dítěte z rozvojové země. Počítáte správně, každý den tak tomuto onemocnění podlehne 4300 dětí ve…
Dospělí
Jsou cestovatelé ohroženi více? Cestování může z pohledu pneumokokových infekcí představovat za určitých okolností větší riziko nákazy. Jedná se především o tyto…
Dospělí
Nemoci srdce dlouhodobě vedou Onemocnění srdce jsou nejčastější příčinou úmrtí v České republice. Z těchto nemocí je u mužů i žen nejvyšší úmrtnost na chronickou…
Dospělí
Mikroskopická opouzdřená bakterie je hrozbou ukrytou ve sliznicích nosu, úst a horních cest dýchacích. Pneumokok totiž poměrně často patří mezi přirozenou bakteriální flóru…