Zjistěte více o očkování

Opakovaný zápal plic: Kdy se pneumonie může vrátit?

Zápal plic neboli pneumonie je infekční onemocnění plicní tkáně, které může postihnout různé části plic. Zápal plic často způsobují bakterie (např. pneumokoky), ale původci pneumonie mohou být i viry nebo plísně.

Opakovaný zápal plic - vyšetření seniorky lékařkou

Těžkou formou zápalu plic onemocní nejčastěji lidé starší 75 let a děti do 2 let. Velké nebezpečí představuje zápal plic pro pacienty, kteří jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko nebo jsou krátce po operaci. Kdy hrozí opakovaný zápal plic?

Rizikové faktory zápalu plic u seniorů

Obecně platí, že bez ohledu na věk vzniká zápal plic tehdy, když infekce překoná obranné mechanismy hostitele.

K narušení obranného systému přispívá několik faktorů, které jsou u starších pacientů běžné, a proto jsou starší pacienti nejen zranitelnější, ale také náchylnější k závažné infekci spojené s prodlouženou rekonvalescencí.

Mezi tyto faktory patří:

 • Oslabený samočisticí mechanismus dýchacích cest – pomalejší a méně účinné odstraňování sekretů u starších osob souvisí se vznikem pneumonie.
 • Snížená pohyblivost a poddajnost hrudní stěny – vede ke zvýšení zátěže dýchacích svalů.
 • Přítomnost dalších onemocnění – problémem jsou především kardiovaskulární a plicní choroby, které mohou způsobit i respirační selhání.

Mezi časté případy patří i tzv. komunitní pneumonie, která představuje více než 30–40 % hospitalizací u starších osob a je spojena se zvýšeným rizikem nemocnosti a úmrtnosti.

U komunitní pneumonie je zdaleka nejčastější příčinou bakterie Streptococcus pneumoniae neboli pneumokok, který má na svědomí 20 až 85 % případů zápalů plic u starších osob.

Opakovaný zápal plic u dětí

Zápal plic u dětí obvykle začíná poté, kdy jedinec prodělá nachlazení, chřipku nebo infekci horních cest dýchacích. U většiny zdravých dětí zápal plic odezní během 2 až 3 týdnů, ale v některých případech může pacient skončit i v nemocnici. Ohroženy jsou především děti s oslabeným imunitním systémem nebo jinou nemocí.

Opakovaný zápal plic u dětí je definován jako 2 nebo více epizod zápalu plic během jednoho roku nebo 3 epizody, které jsou od sebe vždy odděleny bezpříznakovým obdobím jednoho měsíce nebo jasným rentgenovým snímkem hrudníku.

U většiny dětí se správně identifikovaným opakovaným zápalem plic je známý predisponující faktor. Mezi tyto faktory a základní onemocnění patří:

 • Aspirační syndrom – nejčastější základní příčina u dětí s recidivujícími zápaly plic.
 • Plicní anomálie a strukturální abnormality
 • Poruchy imunity a imunologické abnormality
 • Vrozené srdeční vady
 • Gastroezofageální reflux (jícnový reflux)
 • Srpkovitá anémie
 • Astma
 • Hypersekreční astma
 • Bronchiektázie (trvalé rozšíření průdušek, doprovázené chronickým infekčním zánětem tohoto orgánu

Příčiny zápalu plic u dětí:

 • Viry – Stejné viry, které způsobují nachlazení a chřipku, mohou způsobit zápal plic a jsou také nejčastější příčinou zápalu plic u dětí do 5 let.
 • Bakterie – Bakterie mohou způsobit zápal plic po nachlazení nebo chřipce, ale také samostatně. Například pneumokok je nejčastější bakteriální příčinou zápalu plic v USA.
 • Plísně – Zápal plic způsobený plísněmi se častěji vyskytuje u dětí s oslabeným imunitním systémem nebo u dětí, které vdechly velké množství organismů.

Mezi příznaky zápalu plic u dětí patří horečka, zimnice, kašel, únava, nevolnost nebo zvracení či dušnost.

Nejvíce ohroženy jsou v tomto případě děti mladší 2 let, trpící astmatem nebo jiným chronickým onemocněním. A také děti, které byly nedávno hospitalizovány a nebo ty, které mají oslabený imunitní systém.

Prevence zápalu plic

Jak už jsme zmínili výše, bakterie pneumokoka patří k velmi častým příčinám vzniku zápalu plic. Riziko onemocnění pneumokokovými infekcemi včetně zápalu plic však lze snížit očkováním. Jedna dávka vakcíny Prevenar 13 přispívá k dlouhodobé ochraně, nutnost přeočkování nebyla dosud stanovena. Očkovat se můžete během celého roku!

PP-PRV-CZE-0163
Hodnocení článku
No votes yet
Líbí se vám článek?
Čtěte Dále
Dospělí
Kouření škodí zdraví – to ví i malé dítě. Každý ví, že kouření poškozuje srdce a způsobuje rakovinu plic i dalších orgánů. Méně lidí si ale dá kouření do souvislosti s…
Dospělí
Co je příčinou a co následuje? Nejčastějším původcem bakteriálního zánětu mozkových blan u dětí i dospělých je pneumokok, který se do oblasti mozku obvykle dostává ze…
Dospělí
Jak je patrné už z názvu, bronchitida napadá průdušky, systém trubic, který vede vzduch z průdušnic do dýchacích oddílů plic. Právě proto, že zánět probíhá v těsné blízkosti…
Dospělí
Dodržovat striktní klidový režim a omezovat se v běžných denních aktivitách není po očkování nutné. Jen je vhodné se minimálně na jeden den po vakcinaci vyvarovat zvýšené…
Dospělí
Co je to dušnost? Přestože je dušnost velmi rozšířená, její popis se u jednotlivých pacientů liší a žádná jednotná definice tudíž neexistuje. Obvykle je definována jako…
Dospělí
Očkování jako prevence Očkování může zabránit rozšíření a rozvoji řady infekčních onemocnění. Některá z nich díky tomu prakticky vymizela. Jako příklad můžeme uvést dětskou…