Zjistěte více o očkování

Pneumokoková onemocnění – hrozba pro cestovatele?

Pneumokoková onemocnění jsou jednou z hlavních příčin nemocnosti a úmrtnosti na celém světě. Problémem pro cestovatele je především přístup k optimální zdravotní péči, což může mít v případě nákazy fatální dopad. Očkování proti pneumokokovým nákazám by proto měl absolvovat každý, kdo se vydává do zemí se špatně dostupnou zdravotní péčí.

Jsou cestovatelé ohroženi více?

Cestování může z pohledu pneumokokových infekcí představovat za určitých okolností větší riziko nákazy. Jedná se především o tyto situace:  

  • cestování do rozvojových zemí,
  • pobyt v přeplněném prostředí,
  • těsný kontakt s dětmi v zemích, kde se běžně nepoužívá očkování proti pneumokokům.

Hlavním rizikem jsou děti a rozvojové země

Světová zdravotnická organizace odhaduje, že následkem pneumokokových infekcí ročně zemře téměř půl milionu dětí ve věku do pěti let. Většina těchto úmrtí se vyskytuje v rozvojových zemích. Infekce dýchacího ústrojí, především zápaly plic, jsou hlavní příčinou úmrtnosti dětí po celém světě, přičemž za hlavní příčinu je považována infekce pneumokokem. Většina těchto úmrtí se vyskytuje na území Afriky a Asie. Pobyt v rozvojových zemích a zejména kontakt s dětmi v těchto oblastech proto představují riziko pro nákazu pneumokokovými infekcemi. Vedle toho je zde neopomenutelným problémem nedostupnost zdravotní péče a odpovídajících antibiotik. Při cestování do těchto zemí by proto prevence formou očkování měla být samozřejmostí.

Nákaza pneumokokem se smrtelnými dopady se ale nevyhýbá ani vyspělým státům. Například ve Velké Británii je s pneumokokovým zápalem plic ročně hospitalizováno přibližně 40 000 osob a i přes použití antibiotik je až ve 20 % případů nemoc smrtelná.

V ČR bylo v roce 2017 hlášeno 444 případů invazivních pneumokokových onemocnění, z toho 79 lidí následkem infekce zemřelo, to je více než 17 %.  

Pozor na země, kde se běžně neočkuje

I přes snahu mezinárodních organizací zůstává nadále celosvětově až 53 % dětské populace bez očkování. Do března roku 2018 se sice podařilo zavést možnost očkování proti pneumokokům ve 142 zemích ze 194 členských států WHO, avšak většina dětí zůstává nadále neočkována z několika důvodů. Odhaduje se, že celosvětově žije 43 % dětí v zemích, které dosud nezavedly možnost očkování proti pneumokokům nebo v zemích, kde možnost očkování sice je, ale běžně se neuplatňuje. V níže přiložené mapě jsou šedě vyznačeny země, které možnost očkování proti pneumokokům dosud nezavedly, a riziko nákazy je zde tedy vyšší.

Vzhledem k tomu, že v zemích, kde se proti pneumokokovým nákazám očkuje, došlo k významnému snížení závažných nemocí způsobených pneumokoky, zůstává i nadále zavádění očkování jedním z hlavních úkolů mezinárodních organizací. V ČR se od zavedení očkování udává pokles závažných pneumokokových onemocnění u dětí do 1 roku věku až o 80 %. S ohledem na celosvětově dosud nedostatečnou proočkovanost populace je proto určitým skupinám cestovatelů (děti pod 2 roky věku, dětem a dospělým z rizikových skupin) očkování proti pneumokokům doporučováno.

Jak se lze během cestování chránit?

Hlavní prevencí pneumokokových nákaz je tedy očkování, které je ve vyspělých zemích dobře dostupné. Dále je vhodné pečlivé dodržování obecných hygienických opatření, a to zejména:

  • časté mytí rukou,
  • není-li k dispozici mýdlo a čistá voda (pozor na kvalitu vody v rozvojových zemích), doporučuje se vyčistit si ruce dezinfekčním prostředkem, nejlépe s obsahem alkoholu,
  • nedotýkat se obličeje, především očí, nosu a úst, pokud nejsou ruce čisté,
  • a vyhýbat se blízkému kontaktu, jako je líbání, objímání, sdílení nádobí a skleniček s cizími lidmi.

Štěstí přeje připraveným

Před každou plánovanou cestou do zahraničí, především do zemí se špatně dostupnou zdravotní péčí, je důležité připravit se na možnost onemocnění. To platí i v případě cestovatelů s dobrým zdravotním stavem, neboť nejen pneumokoková onemocnění mohou na cestách postihnout i zdravé odolné jedince a při nedostatečné zdravotní péči končí mnohdy i banální nákazy fatálně. Je proto vhodné zjistit si kromě zdravotních rizik v dané zemi také to, kam se v případě onemocnění nejlépe obrátit. Pomoci mohou různé mezinárodní organizace pro cestovatele, např. International Association for Medical Assistance to Travellers. V neposlední řadě je nutné myslet na kvalitní zdravotní pojištění.

(tich)

PRV-2018.02.064
Hodnocení článku
Average: 3.9 (19 votes)
Líbí se vám článek?
Čtěte Dále
Dospělí
Pneumokokové infekce způsobuje bakterie Streptococcus pneumoniae. Ta napadá různé části těla a vyvolává tak odlišná onemocnění, jako jsou: zánět středního ucha (…
Dospělí
Pacienti s astmatem mají zvýšené riziko závažných infekcí způsobených pneumokokem (bakterií Streptococcus pneumoniae). Jde o tzv. invazivní pneumokoková onemocnění (IPO) a…
Dospělí
Mýtus výzkum nepotvrdil Mnoho lidí se ptá, zda očkování způsobuje autoimunitní onemocnění. Rozsáhlé výzkumy toto tvrzení ale nepotvrdily, mýtus byl vyvrácen. Při očkování…
Dospělí
Příznaky nepřehlédnete Bakterie pneumokoka je nejčastějsí příčinou tohoto onemocnění, zvláště u těžších stavů. Mezi virové původce potom patří viry chřipky, rhinoviry,…
Dospělí
Diabetici mají abnormální funkci imunitního systému, což způsobuje zvýšenou nemocnost i úmrtnost na infekční choroby. To platí i o pneumokokových nákazách. Prokázaly to…
Dospělí
Mikroskopická opouzdřená bakterie je hrozbou ukrytou ve sliznicích nosu, úst a horních cest dýchacích. Pneumokok totiž poměrně často patří mezi přirozenou bakteriální flóru…