Zjistěte více o očkování

Apexxnar: Vše, co potřebujete vědět o očkování proti pneumokokům

Infekce způsobené pneumokoky patří mezi nejčastější bakteriální nákazy, které postihují kojence, děti i dospělé. Streptococcus pneumoniae způsobuje mnoho nemocí, jako je například zánět středouší, zápal plic nebo zánět mozkových blan. Jaké typy očkování proti pneumokokům od společnosti Pfizer existují?

Senioři: ilustrační fotka

Chránit by se měli především rizikové skupiny

Bakterie pneumokoka se přenáší kapénkami a samotná nemoc má krátkou inkubační dobu. Projevuje se horečkou s třesavkou a zimnicí, někdy dušností a řadou dalších příznaků, které vyplývají z orgánového poškození.

Riziko představují především invazivní pneumokoková onemocnění. V těchto případech se pneumokok dostane do krve a podle toho, kde se usadí, mohou vznikat obávané záněty mozkových blan, zápaly plic, záněty kloubů nebo otrava krve, která může být i smrtelná. Rizikovými skupinami pro tyto těžké pneumokokové infekce jsou zejména děti do 5 let, osoby nad 60 let a chronicky nemocní.

Při léčbě je možné nasadit antibiotika, ale ta mohou být neúčinná. Dostupnou metodou, jak se bránit vzniku závažných pneumokokových infekcí, je očkování. Společnost Pfizer nabízí dva druhy vakcín: nový Apexxnar a Prevenar 13. Jak se od sebe liší?

Jaký je rozdíl mezi vakcínami Apexxnar a Prevenar 13?

Vakcína Apexxnar

Pro koho je určena?

Vakcína Apexxnar je určena pro osoby od 18 let věku.

Očkovací schéma Apexxnar

Přípravek Apexxnar je k dispozici ve formě injekční suspenze a podává se jednou injekcí do svalu v horní části paže. Potřeba přeočkování nebyla stanovena.

Proti čemu chrání?

Vakcína Apexxnar pomáhá chránit před 20 sérotypy bakterie pneumokoka.

Možné vedlejší účinky vakcíny Apexxnar

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Apexxnar (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10) jsou bolest v místě injekce, bolest svalů, únava, bolest hlavy a bolest kloubů.

Upozornění

Přípravek Apexxnar nesmí být používán u osob s přecitlivělostí (alergií) na léčivé látky a na kteroukoli další složku tohoto přípravku nebo na difterický toxoid.

Cena vakcíny Apexxnar

Ohledně ceny vakcíny Apexxnar se prosím informujte u svého praktického lékaře.

Vakcína Prevenar 13

Pro koho je určena?

Vakcína Prevenar 13 je určena pro děti od šesti týdnů věku a dospělé osoby.

Očkovací schéma Prevenar 13

Přípravek Prevenar 13 je k dispozici ve formě injekční suspenze a podává se injekcí do horní části paže, u kojenců a batolat do stehna. Potřeba přeočkování nebyla stanovena.

Kojenci od šesti týdnů do šesti měsíců: Očkování tvoří tři dávky s odstupem minimálně jednoho měsíce. První dávka může být podána nejdříve ve věku 6 týdnů. Čtvrtou (posilující) dávku se doporučuje podat ve věku 11 až 15 měsíců.

Alternativně, je-li přípravek Prevenar 13 podáván jako část rutinního očkovacího kalendáře u kojenců, může být podána série tvořená třemi dávkami.. První dávka může být podána od věku 2 měsíců, druhá dávka o 2 měsíce později. Třetí (posilující) dávku se doporučuje podat ve věku 11 až 15 měsíců.

Kojenci ve věku 7 až 11 měsíců: Podávají se dvě dávky s odstupem nejméně jednoho měsíce. Třetí dávku se doporučuje podat ve druhém roce života.

Děti ve věku 12 až 23 měsíců: Aplikují se dvě dávky s odstupem dvou měsíců.

Děti ve věku 2 až 17 let: Podává se jedna dávka.

Osoby od 18 let výše: Podává se jedna dávka.

Proti čemu chrání?

Vakcína Prevenar 13 pomáhá chránit před 13 častými sérotypy bakterie pneumokoka.

Možné vedlejší účinky vakcíny Prevenar 13

Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dětí ve věku od 6 týdnů do 5 let patřily reakce v místě očkování, horečka, podrážděnost, nechutenství, zvýšená spavost nebo nespavost.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dětí a dospívajících ve věku 6–17 let byly bolesti hlavy, nechutenství, zvracení, průjem, vyrážka, kopřivka a reakce v místě aplikace očkování.

U osob starších 18 let se nejčastěji objevovaly bolesti hlavy, průjem, nechutenství, horečka, reakce v místě vpichu, zimnice a únava.

Upozornění

Přípravek Prevenar 13 nesmí být používán u osob s přecitlivělostí (alergií) na léčivé látky a na kteroukoli další složku tohoto přípravku nebo na difterický toxoid.

Cena vakcíny Prevenar 13

Seniorům nad 65 let je očkování proti pneumokokovým infekcím plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Ohledně ceny vakcíny Prevenar 13 u ostatních věkových skupin se prosím informujte u svého praktického lékaře nebo přímo u své zdravotní pojišťovny.

PP-PRV-CZE-0106
Hodnocení článku
Average: 3 (3 votes)
Líbí se vám článek?
Čtěte Dále
Dospělí
Při vytváření vakcín vědci zohledňují: Jak imunitní systém reaguje na bakterie, které se v něm vyskytují. Kdo má být proti dané bakterii očkován. Nejlepší technologii nebo…
Dospělí
Příznaky zápalu plic Zápal plic můžeme rozeznat podle toho, co ho způsobilo. Rozlišujeme mezi bakteriálním, virovým a plísňovým zápalem plic. Některé příznaky mohou být…
Dospělí
Nemoci srdce dlouhodobě vedou Onemocnění srdce jsou nejčastější příčinou úmrtí v České republice. Z těchto nemocí je u mužů i žen nejvyšší úmrtnost na chronickou…
Dospělí
Pacienti s astmatem mají zvýšené riziko závažných infekcí způsobených pneumokokem (bakterií Streptococcus pneumoniae). Jde o tzv. invazivní pneumokoková onemocnění (IPO) a…
Dospělí
Co je příčinou a co následuje? Nejčastějším původcem bakteriálního zánětu mozkových blan u dětí i dospělých je pneumokok, který se do oblasti mozku obvykle dostává ze…
Dospělí
Očkování jako prevence Očkování může zabránit rozšíření a rozvoji řady infekčních onemocnění. Některá z nich díky tomu prakticky vymizela. Jako příklad můžeme uvést dětskou…