Enable JavaScript to visit this website.
Více o vakcíně Prevenar 13

Očkování nedonošených dětí

Mýty o očkování, i přes veškerou snahu českou veřejnost informovat, neustále proudí mezi rodiči. Jak se zorientovat v množství rozdílných informací a komu věřit? 

Zda o miminku mluvíme jako o donošeném, nebo nedonošeném, rozhoduje délka gestace (neboli těhotenství). Pokud se dítě narodí před ukončeným 37. týdnem, jedná se o nedonošence. Díky pokrokům v medicíně a odborné péči zdravotnického personálu mají dnes i velmi malé nedonošené děti šanci dohnat ve vývoji ty donošené.

Podle termínu narození se děti mohou dělit na

 • narozené v řádném termínu (po 37. týdnu gestačního věku),
 • předčasně narozené (v 32.–37. týdnu),
 • velmi předčasně narozené (v 28.– 2. týdnu),
 • extrémně předčasně narozené (v méně než 27. týdnu).

 

Imunita nedonošených dětí 

Nedonošené děti se řadí mezi jedince s oslabenou imunitou, jelikož se před narozením nestihly zcela vyvinout. Ovšem i ta nejmenší miminka časem doženou to, čemu se měla věnovat ještě před porodem. Je u nich však třeba dbát na zvýšenou péči, vakcinační podporu nevyjímaje. 

Očkování pomáhá chránit děti před vážnými chorobami jako je například dětská obrna, záškrt, spalničky nebo dávivý kašel a další nebezpečné nemoci. Povinná očkování lze doplnit o další. WHO (Světová zdravotnická organizace) doporučuje i očkování proti pneumokokům. Vakcína Prevenar 13 pomáhá chránit proti 13 sérotypům pneumokoka. V České republice pokrývá většinu typů pneumokoka, které způsobily invazivní pneumokokové onemocnění u dětí do pěti let před zavedením dobrovolného plošného očkování. Pneumokok může způsobit nejen bolestivé záněty středního ucha, ale i velmi závažná život ohrožující onemocnění, jako je například meningitida, zápal plic či sepse. Vakcína Prevenar 13 je částečně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Mýty, které brání zdraví
Jak se bránit mýtům, které mohou ovlivnit rozhodování? Hlavně pečlivým výběrem zdrojů, ze kterých čerpáte informace. Zajímavé video o očkování vydalo i Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Zeptejte se dětského lékaře nebo specialisty, který pečlivě zná anamnézu nedonošeného dítěte již od porodu. Jedině tak si budete jisti, že se rozhodujete podle věcných argumentů.

Doporučené vakcíny

Odborníci doporučují tyto vakcíny:

 • hexavakcína
 • MMR vakcína
 • vakcína proti pneumokokovým infekcím,
 • rotavirové vakcíny
 • vakcína proti onemocněním vyvolaným meningokoky skupiny B

 

Vyjádření odborníků

O očkování nedonošených dětí vyšlo v roce 2018 Stanovisko odborných společností ČLS JEP k očkování nedonošených dětí [PDF], na kterém se podíleli odborníci z České neonatologické společnosti, Odborná společnost praktických dětských lékařů i Česká vakcinologická společnost. V tomto dokumentu je doporučeno nedonošené děti očkovat po stabilizaci jejich klinického stavu ve stejném věku jako u donošených dětí. 

U velmi předčasně narozených dětí a extrémně předčasně narozených dětí autoři textu doporučují k očkování přistoupit individuálně a zahájit pravidelné očkování až ve věku, kdy jsou ve velmi dobrém zdravotním stavu. Vždy tomu však předchází konzultace několika specialistů a jejich naprostý souhlas.

Doporučené imunizační schéma pro očkování předčasně narozených dětí pneumokokovými vakcínami se skládá ze čtyř dávek po 0,5 ml. Základní očkování u kojenců tvoří tři dávky s intervalem nejméně jeden měsíc mezi dávkami a s první dávkou podanou ve věku dvou měsíců. První dávka může být podána nejdříve ve věku šesti týdnů. Čtvrtou (posilující) dávku se doporučuje podat ve věku 11 až 15 měsíců.
 

Zdroje:

 • World Health Organization: Preterm Birth
 • World Health Organization: Pneumococcal disease
 • World Health Organization: What health challenges do preterm babies face
 • Stanovisko odborných společností ČLS JEP k očkování nedonošených dětí
 • Očkování proti pneumokokům, MUDr. Zuzana Blechová, I. Infekční klinika 2.LF UK a FNB, Praha 2010
 • Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v letech 2000-2008, Jitka Motlová, Čestmír Beneš, Pavla Křížová, SZÚ Praha, 2009
 • Souhrn údajů o přípravku Prevenar 13, dostupné zde https://www.pfizer.cz/vpois
 • Souhrn údajů o přípravku Infanrix Hexa, dostupné zde http://www.sukl.cz/
 • Pneumokokové nákazy a možnosti očkování proti nim, Jiří Beran, Jiří Havlík, Maxdorf 2006
 • Metodický pokyn k vykazování očkování platný od 1.5.2019
   
PRV- 2019.02.023
Hodnocení článku: 
Your rating: None (10 votes)
Líbí se vám článek?
Čtěte Dále
Na problémové druhy pozor! Představte si, že máte zoologickou zahradu plnou různých tvorů. Šelmy, které vás ohrožují na životě, jistě dáte do pořádné klece nebo dobře...
Seznamte se Zánět středního ucha se týká především malých dětí – nejčastější je ve věku mezi 6 měsíci a 3 roky. Alespoň jeden případ tohoto onemocnění prodělají tři...
Nechat očkovat dítě i tzv. "nepovinnými" vakcínami: ano, nebo ne? Před tímto rozhodnutím stojí mnoho rodičů. Pokud se rozhodnete dítě nechat očkovat, lze tuto vakcinaci...
Pneumokokové infekce jsou běžně rozšířené a malé děti jsou přitom rezervoárem nákazy. Právě mezi nimi koluje pneumokoků nejvíc a od nich se dostávají k ostatním...
Virové a bakteriální infekce se vyskytují po celý rok, mnoho lékařů se domnívá, že se šíří snadněji v chladnějších měsících od října do března, protože děti tráví více času...
Mýtus č. 1: Se zvyšujícími se hygienickými standardy různá onemocnění mizí, proto je očkování zbytečné. Přestože čistší voda, kanalizace a lepší hygiena pomohly...