Více o vakcíně Prevenar 13

Očkování nedonošených dětí

Mýty o očkování, i přes veškerou snahu českou veřejnost informovat, neustále proudí mezi rodiči. Jak se zorientovat v množství rozdílných informací a komu věřit?

Zda o miminku mluvíme jako o donošeném, nebo nedonošeném, rozhoduje délka gestace (neboli těhotenství). Pokud se dítě narodí před ukončeným 37. týdnem, jedná se o nedonošence. Díky pokrokům v medicíně a odborné péči zdravotnického personálu mají dnes i velmi malé nedonošené děti šanci dohnat ve vývoji ty donošené.

Podle termínu narození se děti mohou dělit na:

 • narozené v řádném termínu (po 37. týdnu gestačního věku),
 • předčasně narozené (v 32. – 37. týdnu),
 • velmi předčasně narozené (v 28. – 32. týdnu),
 • extrémně předčasně narozené (v méně než 28. týdnu).

Imunita nedonošených dětí

Nedonošené děti se řadí mezi jedince s oslabenou imunitou, jelikož se před narozením nestihly zcela vyvinout. Ovšem i ta nejmenší miminka časem doženou to, čemu se měla věnovat ještě před porodem. Je u nich však třeba dbát na zvýšenou péči, vakcinační podporu nevyjímaje.

Očkování pomáhá chránit děti před vážnými chorobami jako je například dětská obrna, záškrt nebo dávivý kašel a další nebezpečné nemoci. Povinná očkování lze doplnit o další. Například očkováním proti pneumokokům. Vakcína Prevenar 13 pomáhá chránit proti 13 sérotypům pneumokoka. V České republice pokrývá většinu typů pneumokoka, které způsobily invazivní pneumokokové onemocnění u dětí do 5 let před zavedením dobrovolného plošného očkování. Pneumokok může způsobit nejen bolestivé záněty středního ucha, ale i velmi závažná život ohrožující onemocnění, jako je například meningitida, zápal plic či sepse. Vakcína Prevenar 13 je částečně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Mýty, které brání zdraví

Jak se bránit mýtům, které mohou ovlivnit rozhodování? Hlavně pečlivým výběrem zdrojů, ze kterých čerpáte informace. Zajímavé video o očkování vydalo i Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Zeptejte se dětského lékaře nebo specialisty, který pečlivě zná anamnézu nedonošeného dítěte již od porodu. Jedině tak si budete jisti, že se rozhodujete podle věcných argumentů.

Doporučené vakcíny

Doporučují se tyto vakcíny:

Doporučení pro očkování nedonošených dětí

Je doporučeno nedonošené děti očkovat po stabilizaci jejich klinického stavu ve stejném věku jako u donošených dětí.

U velmi předčasně narozených dětí a extrémně předčasně narozených dětí se doporučuje k očkování přistoupit individuálně a zahájit pravidelné očkování až ve věku, kdy jsou ve velmi dobrém zdravotním stavu. Vždy tomu však předchází konzultace několika specialistů a jejich naprostý souhlas.

Doporučené imunizační schéma pro očkování předčasně narozených dětí pneumokokovými vakcínami se skládá ze čtyř dávek po 0,5 ml. Základní očkování u kojenců tvoří 3 dávky s intervalem nejméně 1 měsíc mezi dávkami a s první dávkou podanou ve věku 2 měsíců. První dávka může být podána nejdříve ve věku 6 týdnů. Čtvrtou (posilující) dávku se doporučuje podat ve věku 11 až 15 měsíců.

Zdroje:

 • World Health Organization: Preterm Birth
 • World Health Organization: Pneumococcal disease
 • World Health Organization: What health challenges do preterm babies face
 • Stanovisko odborných společností ČLS JEP k očkování nedonošených dětí
 • Očkování proti pneumokokům, MUDr. Zuzana Blechová, I. Infekční klinika 2.LF UK a FNB, Praha 2010
 • Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v letech 2000-2008, Jitka Motlová, Čestmír Beneš, Pavla Křížová, SZÚ Praha, 2009
 • Souhrn údajů o přípravku Prevenar 13, dostupné zde: https://www.pfizer.cz/vpois
 • Souhrn údajů o přípravku Infanrix Hexa, dostupné zde: https://www.sukl.cz/
 • Pneumokokové nákazy a možnosti očkování proti nim, Jiří Beran, Jiří Havlík, Maxdorf 2006
 • Metodický pokyn k vykazování očkování platný od 1.5.2019
PP-PRV-CZE-0104
Hodnocení článku
Average: 3.4 (14 votes)
Líbí se vám článek?
Čtěte Dále
Děti
Vakcinace proti pneumokokovým infekcím sice nepatří mezi tzv. povinná očkování, to ale neznamená, že by očkování bylo méně důležité. Spolu s tímto rozhodnutím byste si měli…
Děti
Bakterie zvaná Streptococcus pneumoniae je trvale usídlena v horních cestách dýchacích u dětí. Pokud se nalézá v těchto částech (nos, ústa, hrdlo), pak je vše pod…
Děti
K dětskému období různá onemocnění patří. Především po nástupu dítěte do dětského kolektivu v mateřské školce se dramaticky zvýší jeho nemocnost. Vedle toho, že každé…
Děti
Streptococcus pneumoniae neboli pneumokok je mikroskopická kulovitá bakterie, která má na svém povrchu pouzdro, jež ji chrání před nepříznivými vlivy okolního prostředí…
Děti
Obecně platí, že po očkování není vhodné podstupovat žádnou psychickou ani fyzickou zátěž. U očkování dětí toto nečiní většinou žádné problémy, kojence a batolata lze očkovat…
Děti
  Nejčastějšími nemocemi u dětí jsou ty respirační Infekce respiračního traktu tvoří u dětí téměř polovinu všech onemocnění. Často se přenášejí v kolektivech a občas…