Více o vakcíně Prevenar 13

Co způsobuje zánět středního ucha a jak se mu vyhnout?

Pulzující bolest ucha, zhoršení sluchu, horečka. Zánět středního ucha neboli otitida je nepříjemné onemocnění, které se nejčastěji objevuje u dětí, ale potrápit může i dospělé. Jak nemoc vzniká, jak ji rozpoznat a které metody léčby na ni zabírají?

Střední ucho je dutina vyplněná vzduchem a drobnými kůstkami, jejímž úkolem je přenos vibrací z ušního bubínku do vnitřního ucha. Za normálních okolností jde o prostor, kde se nevyskytují žádné bakterie ani viry. Ale v případě narušené nebo nedostatečně vyvinuté obranyschopnosti organismu mohou bakterie, namnožené infekcí horních cest dýchacích vyvolat zánět sliznice s bolestivými projevy.

Mezi nejčastější bakterie, které zánět středního ucha způsobují, patří: Streptococcus pneumoniae, neboli pneumokok. U dětí do 2 let věku tvoří až 60 % příčin zánětu středního ucha, u starších pacientů je to 20–30 %. Dalšími bakteriemi jsou Haemophillus influenzae, která zánět způsobuje ve 25 % případů, a Moraxella catharhalis, která tvoří přibližně 20 %. Méně často lze při vyšetření nalézt jiné bakterie či viry.

Zánět ucha je onemocnění především raného dětského věku s celoročním výskytem. Například na dětské ORL klinice ve Fakultní nemocnici Brno tvoří nejpočetnější skupinu pacientů s diagnózou akutního středoušního zánětu děti ve věku 2–5 let. Během chřipkových epidemií je počet vyšší než průměr.

Jak se zánět středního ucha projevuje?

Onemocnění začíná pocitem zalehnutí ucha, následuje výrazná pulzující bolest v uchu a horečka. Sekrece ze zvukovodu (výtok z ucha) je přítomna u rozvinutých forem akutního středoušního zánětu buď po spontánní perforaci bubínku, nebo po paracentéze (propíchnutí bubínku). Malé děti pláčou a otáčejí hlavičku na zdravou stranu. V průběhu onemocnění i léčby může dojít ke komplikacím, které obvykle začínají výraznou nedoslýchavostí, silnými bolestmi hlavy, závratěmi, vysokou horečkou apod. V prvních třech letech života dochází často u dětí k recidivám (opakování) otitid, zejména po akutních respiračních nákazách.

Nemoc se nevyplácí podceňovat

I když se může zdát, že zánět středního ucha nepatří mezi závažná onemocnění, určitě není na místě ho podceňovat. Zánět středního ucha mohou doprovázet vážné komplikace a může dojít i k ohrožení zdraví. V případě komplikace zvané akutní mastoiditida, neboli zánět sklípků spánkové kosti, musí být pacient hospitalizován, jsou mu podána antibiotika a pokud komplikace neustoupí, je nutná operace. Opakované záněty mohou mít za následek i poruchu sluchu a přetrvávání sekretu ve středouší, která se dále projevuje nedoslýchavostí. Máte-li podezření, že vaše dítě trpí právě zánětem středouší, zamiřte neprodleně k dětskému lékaři nebo na otorinolaryngologickou (ORL) ambulanci.

Onemocnění se diagnostikuje pomocí otoskopie, vyšetření bubínku speciálním zrcátkem. Díky němu si lékař může prohlédnout změny na bubínku, které mu prozradí, zda bolest způsobuje zánět středního ucha nebo jiné onemocnění, například zánět zevního zvukovodu. Poté následuje léčba, jejímž cílem je minimalizovat zánět a zmírnit bolest pomocí analgetik, nejčastěji se u dětí používá paracetamol a ibuprofen. Lokálně lze na zmírnění bolesti ucha použít ušní kapky.

Je-li bubínek vyklenutý, přistoupí lékař k paracentéze neboli propíchnutí bubínku mikroskopickým nástrojem. Tento zákrok, který trvá jen pár vteřin, sice není příjemný, ale uvolní tlak zánětlivého sekretu ve středouší, a tak po něm pacient prakticky okamžitě cítí úlevu od bolesti.

Jak zánětu středouší předejít?

Preventivní opatření působící proti vzniku a rozvoji akutního středoušního zánětu můžeme rozdělit do několika oblastí.

1. Zabránění proniknutí infekce. Do této oblasti patří pěstování vhodného životního stylu, který zahrnuje kojení u nejmenších dětí, stravu bohatou na vitamíny, pobyt v přírodě, omezení kontaktu s dětským kolektivem při chřipkových epidemiích.

2. Zabránění rozvoji bakterií způsobujících zánět a posílení imunitní obranné reakce organismu lze docílit pomocí očkování proti pneumokokovým infekcím. V klinických studiích byl prokázán pozitivní vliv očkování vakcínou Prevenar 13 na snížení incidence (výskytu) zánětu středního ucha způsobenými sérotypy bakterie Streptococcus pneumoniae obsaženými ve vakcíně. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že účinek vakcíny není 100 % a že nechrání před sérotypy neobsaženými ve vakcíně, ani jinými organismy, které záněty středouší způsobují.

Pokud už zánět středního ucha u dítěte vypukl, je na místě malého pacienta pečlivě sledovat až do úplného vyléčení, které na kontrole potvrdí lékař.

Zdroje:

  • Zánět středního ucha, diagnostika a léčba; prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.; Klinika dětské ORL, LF MU a FN Brno; Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(3): 171–176
  • ASHA; Causes of Hearing Loss in Children – Otitis Media; dostupné na: https://www.asha.org/public/hearing/disorders/causes.htm
  • Pneumokokové nákazy a možnosti očkování proti nim, Jiří Havlík, Maxdorf 2006
  • Souhrn údajů o přípravku Prevenar 13, dostupné na: https://www.pfizer.cz/vpois
PRV-2020.01.021
Hodnocení článku
Average: 4.1 ( 14 votes )
Líbí se vám článek?
Čtěte Dále
Děti
Pneumokoková onemocnění ohrožují hlavně: děti (mladší 5 let), seniory (starší 65 let) a lidi se sníženou obranyschopností organismu (například osoby podstupující chemoterapii…
Děti
Pneumokok je jednou z nejčastějších bakteriálních příčin akutního zánětu středního ucha. Tato nemoc bývá pro dítě dost nepříjemným zážitkem, navíc může mít i trvalé následky…
Děti
I když se o očkování obecně ve společnosti občas šíří polopravdy a mýty, faktem je, že plošná vakcinace dětí prokazatelně představuje velmi účinný způsob, jak zabránit vzniku…
Děti
Obecně platí, že po očkování není vhodné podstupovat žádnou psychickou ani fyzickou zátěž. U očkování dětí toto nečiní většinou žádné problémy, kojence a batolata lze očkovat…
Děti
Ano, vakcíny se liší stavbou a počtem sérotypů. Nejmenší děti se očkují konjugovanými pneumokokovými vakcínami, které dokážou dítě dlouhodobě ochránit. Konjugované vakcíny se…
Děti
I když se to na první pohled nemusí zdát, vakcína proti chřipce a pneumokokům spolu souvisí. Pneumokoky jsou bakterie kulovitého tvaru, které se běžně vyskytují na sliznici…