Více o vakcíně Prevenar 13

Jak se chovat před a po očkování proti pneumokokům?

Očkováním proti pneumokokům se nelze nakazit, jelikož vakcína neobsahuje žádné živé bakterie. I tak ale může v některých případech vyvolat vedlejší účinky. Jak se na očkování připravit a co dělat v případě nežádoucí reakce?

Jak se chovat po očkování

Očkování proti pneumokokům

Streptococcus pneumoniae je jedním z nejvýznamnějších komunitních patogenů u dětí i dospělých. Způsobuje celou řadu běžných respiračních infekcí i závažných sepsí, pneumonií a meningitid s vysokou úmrtností nebo trvalými následky.

Ochrana proti těmto nemocem spočívá především v prevenci, kterou je očkování. To se doporučuje zejména rizikovým skupinám, mezi které se řadí senioři a malé děti.

Jak na očkování připravit dítě?

Základem přípravy dítěte na očkování je edukace. Dítě by mělo pochopit smysl očkování, mělo by dopředu znát jeho průběh a nebát se ho. Mělo by vědět i o bolesti, která je s očkováním spojená. Pro potřeby dítěte je nejlepší srovnat ji s jinou bolestí, kterou už dítě zná.

Bolestivost očkování je výrazně nižší, podaří-li se dítěti zcela uvolnit sval, do kterého se očkuje. Vhodně zvolená komunikace zdravotnického týmu s dítětem zajistí potřebnou důvěru a úspěšné absolvování očkování posílí dítěti sebevědomí.

Před očkováním byste měli sledovat zdravotní stav dítěte, a to alespoň tři dny. Svému lékaři sdělte, pokud má vaše dítě zvýšenou teplotu, kašel, rýmu, únavu či průjem. Den před očkováním také sledujte spánek dítěte. Důležité je informovat svého lékaře o alergiích, které se u dítěte projevily. Dále mu řekněte o lécích, které dítě užívá, zda mělo reakci na předchozí očkování nebo zda někdo z jeho okolí nebyl nemocný.

Vedlejší příznaky po pneumokokové vakcíně – kojenci a děti ve věku 6 týdnů do 5 let

Mezi nežádoucí účinky pneumokokové vakcíny nejčastěji patří:

 • reakce v místě vpichu,
 • vyrážka,
 • nechutenství,
 • zvracení, průjem,
 • horečka, podrážděnost,
 • zvýšená spavost a/nebo nespavost.

Vedlejší příznaky po pneumokokové vakcíně – dospělí ≥ 18 let a starší pacienti

S vyšším věkem byla pozorována nižší četnost nežádoucích účinků. U dospělých starších 65 let věku (bez ohledu na stav předchozího pneumokokového očkování) bylo pozorováno méně nežádoucích účinků než u mladších dospělých. Nežádoucí účinky byly obecně častější u mladších dospělých ve věku od 18 do 29 let.

Mezi nežádoucí účinky pneumokokové vakcíny nejčastěji patří:

 • zarudnutí nebo otok v místě očkování,
 • snížení chuti k jídlu,
 • bolesti hlavy,
 • průjem,
 • vyrážka,
 • zimnice.

Jak se chovat po očkování?

30 minut po očkování zůstaňte v čekárně, aby byla v případě nutnosti okamžitě dostupná odborná první pomoc. Po očkování omezte psychickou i fyzickou námahu a stresové situace. Reakce jako zarudnutí, otok nebo bolest nechte odeznít. Celkové reakce jako horečka, změna chování nebo křeče hlaste svému lékaři.

Co dělat, pokud se vaše dítě po očkování proti pneumokokům necítí dobře?

Nejčastější nežádoucí účinky u kojenců a malých dětí, jako je otok nebo zarudnutí v místě vpichu, obvykle do několika dnů odezní a není třeba s nimi nic dělat.

Pokud se u vašeho dítěte objeví horečka, udržujte jej v chladu. Ujistěte se, že na sobě nemá příliš mnoho vrstev oblečení nebo přikrývek a podávejte mu studené nápoje.

Můžete mu také podat dávku dětského paracetamolu nebo ibuprofenu v tekutém stavu.

Alergické reakce na pneumokokovou vakcínu

Velmi vzácně se může u dítěte nebo dospělého objevit závažná alergická reakce. Tato reakce je známá jako anafylaktická reakce a může způsobit život ohrožující dýchací potíže. 

Anafylaxe je vzácný nežádoucí účinek, který může nastat během několika minut po očkování. Lékař nebo zdravotní sestra, kteří vakcínu podávají, ví, jak anafylaktické reakce léčit. Za předpokladu, že se pacientovi dostane včasné léčby, se děti i dospělí zcela zotaví. 

Pokud u svého dítěte nebo u sebe po očkování zaznamenáte neobvyklé příznaky, zavolejte lékaři, který vám vakcínu aplikoval.
 

PP-PRV-CZE-0113
Hodnocení článku
Average: 2.5 (2 votes)
Líbí se vám článek?
Čtěte Dále
Děti
Nejvyšší počet případů pneumokokových onemocnění je během roku tradičně hlášen v období od podzimu do začátku jara s vrcholy během epidemií akutních respiračních onemocnění…
Děti
Plošné očkování dětí je velmi účinnou prevencí, jak zabránit vzniku a šíření některých infekčních onemocnění mezi lidmi. Důkazem toho je i skutečnost, že některé z chorob,…
Děti
Mýtus č. 1: Plošné očkování nesnižuje výskyt onemocnění Mezinárodní pravidla pro zavádění plošného očkování jsou velmi přísná. Účinek vakcín, obdobně jako všech nových léků…
Děti
Chladné dny znamenají pro populaci častější onemocnění z nachlazení a zejména to platí pro děti. Běžná rýma ale často nemusí skončit jen plným a červeným nosíkem. Malé děti…
Děti
Příčiny zánětu Streptococcus pneumoniae stojí za velkou částí zánětů středního ucha. Dalším původcem tohoto bolestivého onemocnění je bakterie Haemophilus influenzae. Pro…
Děti
Pneumokoková onemocnění ohrožují hlavně: děti (mladší 5 let), seniory (starší 65 let) a lidi se sníženou obranyschopností organismu (například osoby podstupující chemoterapii…