Zjistěte více o očkování

Princip očkování u dospělých a seniorů

Jak očkování funguje

Očkováním lze předejít řadě závažných a v některých případech i smrtelných onemocnění. Očkovací látka, odborně vakcína, je tvořena malým množstvím oslabených nebo usmrcených bakterií, virů či jejich částí, které nejsou schopny vyvolat chorobu jako takovou. Vpravením vakcíny do organismu, očkováním, dochází k takzvané imunizaci. Tělo si tak vytvoří protilátky proti danému mikroorganismu a v případě, že se s ním v budoucnu opět setká, je na boj s ním připraveno. Onemocnění tak nepropukne buď vůbec, nebo jen v mírné formě.

Podobně odolný proti onemocnění se stává jedinec, který si protilátky vytvoří v průběhu některého z infekčních onemocnění. Další kontakt s jeho původcem již k rozvoji choroby nepovede. Očkováním je však možné získat dlouhodobou ochranu i bez toho, aby člověk nemoc prodělal.

Očkování jako ochrana pro všechny

V České republice je možné nechat se očkovat proti pneumokokovým infekcím konjugovanou vakcínou Prevenar 13. Doporučené je očkování zejména dětem do dvou let věku a seniorům nad 65 let, u kterých je riziko onemocnění pneumokokovými infekcemi vyšší. Dětem a seniorům nad 65 let hradí očkování proti pneumokokovým infekcím zdravotní pojišťovna. U dětí je očkování hrazeno za podmínky, že aplikace všech dávek základního schématu proběhne do 7. měsíce věku dítěte a 1 dávky přeočkování do 15 měsíců věku.

Očkování snižuje riziko rozvoje hned několika onemocnění vyvolaných pneumokokem. Mezi ty nejobávanější patří pneumokokový zápal plic, zánět mozkových blan nebo otrava krve (tzv. sepse). Díky zařazení vakcinace proti pneumokokům do očkovacího kalendáře došlo v řadě vyspělých zemí světa ke snížení výskytu závažných pneumokokových nákaz.

(veri)

PRV-2018.02.050