Více o vakcíně Prevenar 13

Pravidla komunikace na facebookové stránce Prevenar 13

Vážená komunito uživatelů Facebooku, vítejte na oficiální facebookové stránce Prevenar 13 společnosti Pfizer, spol. s r.o.!

Na facebookové stránce Prevenar 13 Vám chceme nabízet informace týkající se očkování proti pneumokokovým infekcím, jakož i informace týkající se léčivého přípravku (vakcíny) naší společnosti určené k prevenci proti těmto infekcím, a podpořit tak zvyšování povědomí o účelu a významu tohoto typu prevence v rámci péče o lidské zdraví a jeho ochrany. Tato stránka by Vám měla poskytovat podněty k přemýšlení a odkazy na podrobnější informace, aby Vám pomohla učinit si na toto téma vlastní názor.

Společnost Pfizer, spol. s r.o. si váží, respektuje a podporuje svobodu vyjadřování a sdílení názorů a vzájemné diskuze. Společnost Pfizer, spol. s r.o. současně respektuje požadavky všech právních předpisů, které se na její činnost vztahují, a vysoký standard etického chování. Proto dbá také na to, aby informace, které šíří anebo jsou šířeny ve spojení s jejím jménem, obchodní činností či jejími produkty, neporušovaly žádné právní předpisy (včetně pravidel pro reklamu humánních léčivých přípravků zaměřenou na širokou veřejnost), dobré mravy, obecně uznávaná pravidla chování, ale ani nezasahovaly do oprávněných zájmů společnosti Pfizer, spol. s r.o..

Aby byla návštěva této facebookové stránky pro každého příjemným zážitkem, žádáme Vás, abyste v konverzacích zachovávali přátelský tón a zdvořilost a dbali na dodržování několika důležitých pravidel.

  1. Ve společnosti Pfizer, spol. s r.o. klademe velký důraz na ochranu osobních údajů a soukromí obecně, a proto Vás žádáme, abyste o sobě ani jiných nezveřejnovali žádné údaje důvěrné povahy.
  2. Nebudou tolerovány příspěvky obsahující konspirační teorie, příspěvky hanlivé, urážlivé, provokativní nebo pornografické, příspěvky podněcující k násilí, obsahující diskriminaci, projevy nenávisti, nesnášenlivosti vůči jakékoliv osobě či skupině, nelegální a podobně.
  3. Uvítáme Vaše komentáře ke zveřejněným článkům, ale nesmíte přidávat obsah, odkazy ani komentáře, které se nevztahují k danému tématu. To platí i pro záplavu komentářů nebo opakování stejného komentáře pod různými příspěvky.
  4. Příspěvky nesmí obsahovat politická či náboženská prohlášení nebo obsah nevhodný pro děti ani nesmí být využívány pro účely vlastní propagace, spamu, ani k jiným komerčním účelům.
  5. Nesete odpovědnost za obsah Vašich příspěvků jakož i obsah, na který odkazujete (např. webové stránky). Ujistěte se proto, prosím, že žádným Vaším příspěvkem ani obsahem, na který odkazujete (např. webové stránky), nedochází k porušování jakýchkoliv práv třetích osob (včetně autorských práv, licenčních práv, práv k ochranným známkám nebo práv k duševnímu vlastnictví), že nejsou v rozporu s žádnými právními předpisy, dobrými mravy, obecně uznávanými pravidly chování ani projevem diskriminace, nenávisti či jakékoli formy nesnášenlivosti, ani nezasahuje do oprávněných zájmů jiných osob, včetně společnosti Pfizer.
  6. Vyvarujte se, prosím, poskytování anebo vyžadování lékařských rad a rad týkajících se léčivých přípravků. Rozumíme přání poskytovat si s dalšími uživateli na naší facebookové stránce vzájemnou pomoc a podporu, ale bohužel nesmíme dovolit nekvalifikované poskytování lékařských rad a rad týkajících se léčivých přípravků, protože prostřednictvím těchto stránek nelze zajistit odpovídající individuální posouzení zdravotního stavu konkrétní osoby ani nelze zajistit, že taková rada je poskytována osobou, která je k tomu dle příslušných právních předpisů oprávněna. Vždy Vám doporučíme, abyste se obrátili na lékaře, resp. poskytovatele zdravotních služeb, který Vám je schopen poskytnout kvalifikovanou radu a pomoc.
  7. Neuveřejňujte, prosím, žádný obsah, který by porušoval příslušné právní předpisy České republiky či Evropské Unie, výslovně včetně právních předpisů upravujících reklamu na léčivé přípravky, zejména zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud budou porušeny hranice přátelské společenské výměny názorů, včetně výše uvedených pravidel, může se stát, že budeme nuceni či se rozhodneme Vaše příspěvky skrýt nebo odstranit. Vyhrazujeme si právo odstranit podle vlastního uvážení kterýkoli příspěvek, a to i bez předchozího varování a odůvodnění. Pokud budete mít pocit, že k tomu došlo neoprávněně, můžete nás kontaktovat prostřednictvím soukromé zprávy a záležitost prodiskutovat.

Může se stát, že některý obsah odstraníme nebo skryjeme z důvodů, které jsme zde dosud explicitně neuvedli. Pravidla slušného chování na internetu, která jsou zde uvedena, budou v kontextu událostí pravidelně revidována.

Dotazy týkající se obsahu se snažíme zodpovědět co nejrychleji. Někdy musíme nejprve vyhledat další informace – a to může chvíli trvat. Pokud odpověď neobdržíte ihned, buďte prosím trpěliví. Naše společnost Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 3191/17, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Česká republika, IČO 492 44 809, zapsaná v obchodním rejstříku pod spis. zn. C20616 vedenou u Městského soudu v Praze, neodpovídá za obsah otázek a komentářů ani za videa a odkazy, které na této stránce zveřejnili uživatelé.

Pokud se domníváte, že se u Vás projevily nežádoucí zdravotní reakce na některý přípravek společnosti Pfizer, spol. s r.o., obraťte se prosím ihned na svého lékaře nebo lékárníka a laskavě o tom informujte také nás prostřednictvím emailové adresy [email protected] nebo telefonicky na 00420 283 004 111.

Pokud nám nahlásíte podezření na nežádoucí účinek léčivého přípravku, jsme ze zákona povinni Vámi sdělené skutečnosti prošetřit a za určitých okolností je předat příslušným regulačním orgánům. Navíc všechny osobní údaje o Vás a všechny údaje, pomocí kterých byste mohli být identifikováni, budou po přijetí do naší databáze nežádoucích reakcí anonymizovány v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů. Podrobné prohlášení o ochraně osobních údajů ve společnosti Pfizer, spol. s r.o. naleznete na adrese: https://privacycenter.pfizer.com/cs/czech-republic.

Mějte, prosím, také na paměti, že stránka Facebooku Vás shromažďuje údaje. Více informací k tomuto tématu naleznete na adrese: https://www.facebook.com/policy.php.

Pokud budete mít jakékoli dotazy týkající se našich pravidel slušného chování na internetu nebo naší činnosti na této stránce nebo pokud se budete domnívat, že některý příspěvek těmto pravidlům odporuje, napište nám prosím prostřednictvím Facebooku soukromou zprávu. Vítáme přátelské kontakty a vzájemnou výměnu informací se všemi zúčastněnými stranami.

 

PP-PRV-CZE-0224