Strategie vakcinace

Strategie vakcinace

Jedinou účinnou prevencí proti onemocněním vyvolaným Streptococcus pneumoniae je očkování. Ve státech, které zařadily očkování proti pneumokokům u dětí do očkovacího kalendáře, signifikantně poklesl výskyt pneumokokových onemocnění u dětí i u ostatních věkových skupin. 

Dosud byla pro dospělé v ČR dostupná pouze třiadvacetivalentní polysacharidová vakcína. Nově bylo schváleno podávání třináctivalentní konjugované vakcíny Prevenar 13 pro osoby starší 18 let.

Konjugovaná vakcína

U konjugované vakcíny jsou polysacharidy pouzdra pneumokoků navázány na proteinový nosič, což zvyšuje imunogenní odpověď i u dětí do 2 let, u osob nad 65 let a imunosuprimovaných pacientů. Imunita je navozena aktivací T-buněk, které konjugovaný polysacharid rozeznají jako antigen, což vede k vytvoření imunologické paměti.

Prevenar 13

Prevenar 13 je třináctivalentní konjugovaná vakcína proti S. pneumoniae a obsahuje polysacharidy sérotypů 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F, které v ČR pokryjí téměř 80 % pneumokokových invazivních infekcí. Podle klinických studií je imunogenní odpověď na většinu antigenů obsažených v obou vakcínách – třiadvacetivalentní polysacharidové i třináctivalentní konjugované – vyšší při očkování Prevenarem 13 u pacientů nad 50 let. U pacientů ve věkové skupině 50 až 59 let je signifikantně silnější imunitní odpověď než u pacientů ve věkové skupině 60 až 64 let.

Problémem budoucnosti může být postupná změna sérotypů pneumokoků způsobujících invazivní pneumokoková onemocnění z dnešních běžných, které jsou obsaženy v Prevenaru 13, na další, proti kterým zatím očkování není dostupné.

Prevenar 13

 

Kalendář akcí

zobrazit vše
 
 

Ke stažení

zobrazit všechny materiály