Strategie vakcinace

Strategie vakcinace

Ačkoliv existují různé terapeutické možnosti, jedinou účinnou metodou v boji s pneumokokovými nákazami zůstává prevence. Očkování proti S. pneumoniae vedlo v zemích, které zařadily toto očkování do plošných očkovacích schémat, ke snižování výskytu invazivních pneumokokových onemocnění.

Konjugovaná vakcína

Kojencům a malým dětem je určena konjugovaná vakcína, u které jsou polysacharidové antigeny konjugovány na imunogenní proteinový nosič, který je získaný z kultury obsahující gen netoxické geneticky získané mutace difterického toxinu. Podstatou imunologické odpovědi je aktivace T-buněk, které rozpoznávají konjugované polysacharidy jako antigen, což vede k navození imunologické paměti.

První konjugovaná vakcína byla v USA licencována jako 7valentní konjugovaná vakcína. V roce 2000 byla zavedena do plošného očkovacího schématu, efekt dlouhodobého očkování se pak projevil poklesem rizika invazivních pneumokokových onemocnění o téměř 80 %. Došlo také ke snížení výskytu otitis media a redukci výskytu a cirkulaci sérotypů, které jsou obsaženy ve vakcíně (nejvíce rezistentní typy).

13valentní vakcína

Konjugovaná 13valentní vakcína obsahuje šest dalších sérotypů, z nichž nejzásadnějším se jeví sérotyp 19A, jehož výskyt prudce narostl po zavedení očkování proti pneumokovým invazivním nákazám.

Problémem u očkovacích látek se jeví pouze fenomén tzv. replacementu, kdy dochází k náhradě sérotypů krytých vakcínou jinými pneumokokovými sérotypy. Tento efekt naštěstí není zatím výrazný a zdá se, že neohrožuje samotnou podstatu vakcinace.

1. ledna 2010 došlo podle novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ke změně, kdy se očkování proti pneumokoku stalo dobrovolným, ale hrazeným očkováním. Pro děti mezi třetím a pátým měsícem věku, u kterých bylo v roce 2010 očkování zahájeno, je vakcína částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Zdroj:
PIL Prevenar 13 [PDF]
SPC Prevenar 13 [PDF]

Prevenar 13

 

Kalendář akcí

zobrazit vše
 
 

Ke stažení

zobrazit všechny materiály