Schémata očkování

Schémata očkování

Dávkování

Doporučuje se, aby kojenci, kteří dostali první dávku přípravku Prevenar 13, dokončili očkování přípravkem Prevenar 13.

Kojenci ve věku 6 týdnů až 6 měsíců

  • Doporučenou imunizační sérii tvoří 4 dávky po 0,5 ml. Základní očkování u kojenců tvoří tři dávky s intervalem nejméně 1 měsíc mezi dávkami a s první dávkou podanou obvykle ve věku 2 měsíců. První dávka může být podána nejdříve ve věku 6 týdnů. Čtvrtou dávku (booster) se doporučuje podat ve věku 11 až 15 měsíc.

Základní očkování dvěma dávkami

  • Alternativně, je-li Prevenar 13 podáván jako část rutinního očkovacího kalendáře, může být podána série tvořená třemi dávkami po 0,5 ml. První dávka může být podána od věku 2 měsíců, druhá dávka o 2 měsíce později. Třetí dávku (booster) se doporučuje podat ve věku 11 až 15 měsíců.

Dříve neočkovaní kojenci a děti ve věku nad 7 měsíců

  • Kojenci ve věku 7–11 měsíců jsou očkováni dvěma dávkami po 0,5 ml s intervalem nejméně 1 měsíc mezi dávkami. Třetí dávku se doporučuje podat ve druhém roce života.
  • Děti ve věku 12–23 měsíců jsou očkovány dvěma dávkami po 0,5 ml s intervalem nejméně 2 měsíce mezi dávkami.
  • Děti ve věku 2–17 let jsou očkovány jednou samostatnou dávkou 0,5 ml.

Očkovací schéma pro Prevenar 13 u kojenců dříve očkovaných přípravkem Prevenar (7valentní)

  • Kojenci a děti, u nichž bylo očkování zahájeno přípravkem Prevenar, mohou být převedeni na Prevenar 13 v kterémkoliv stadiu očkování.

Děti ve věku 12–23 měsíců, které dosud nedostaly dvě dávky přípravku Prevenar 13 v rámci očkovací série u kojenců

  • mají dostat dvě dávky vakcíny (s intervalem nejméně 2 měsíce mezi dávkami) k dokončení imunizační série pro šest dodatečných sérotypů. Alternativně je možné dokončit imunizační sérii podle oficiálních doporučení.

Děti ve věku 2–17 let

  • jsou očkovány jednou samostatnou dávkou.

Doporučení k očkování Prevenarem 13 vydala Česká vakcinologická společnost.

Více informací na www.vakcinace.eu

Způsob podání

Vakcína se má podávat formou intramuskulární injekce. Přednostním podáním je anterolaterální část stehna (musculus vastus medialis) u kojenců a deltový sval horní části paže u malých dětí.

Prevenar 13

 

Kalendář akcí

zobrazit vše
 
 

Ke stažení

zobrazit všechny materiály