Rizikoví dospělí

K pneumokokovým nákazám jsou náchylnější staří lidé nad 60 let. U nich navíc onemocnění probíhá závažněji a často nemívá typické projevy, proto mnohdy dlouho trvá, než se diagnostikuje, a léčení v pokročilé fázi již bývá obtížné. Rizikovým faktorem je setkávání s malými dětmi, které navštěvují kolektivní zařízení (školky), protože mezi nimi je velké procento bacilonosičů, od kterých se senior s oslabenou imunitou snadno nakazí.

Prevenar 13

Pacienti s oslabenou imunitou

Každý člověk, který trpí chronickým onemocněním, má oslabenou imunitu – týká se to především pacientů s cukrovkou, srdečními obtížemi, chorobami dýchacích cest, poškozením jater nebo ledvin. Náchylnější k pneumokokové infekci jsou lidé, kteří v nedávné době prodělali respirační infekt, například chřipku.

Kuřáci

Pokud jsou plíce poškozeny pravidelným kouřením, jsou mnohem náchylnější k zápalu plic a člověk má menší rezervy plicních funkcí, takže u něj onemocnění probíhá závažněji, bývá dušný a může se rozvinout až selhání dechu.

Pacienti s odoperovanou slezinou

Slezina není pro život nezbytně nutná, je orgánem podílejícím se na imunitě člověka – zachycuje bakterie, které se dostanou do krve. Pokud člověk slezinu nemá (například po operaci při úraze), brána vniku do organismu je pro bakterie včetně pneumokoků otevřená a ty se snáze šíří po těle. Pneumokoková onemocnění probíhají rychleji, závažněji a často se rozvíjí sepse – celková infekce organismu.

Dlouhodobě ležící pacienti

Zvláště ohroženi pneumokokovou infekcí, především pneumokokovou pneumonií, jsou vážně nemocní, dlouhodobě nepohybliví pacienti. K jejich rizikům se často přidává dlouhodobý pobyt v nemocnici, kde je zvýšený výskyt všech infekčních onemocnění, pneumokoková nevyjímaje. U dlouhodobě ležících pacientů je zápal plic nejčastější příčinou úmrtí.Vědomostní soutěž s vakcínou Prevenar 13
Vědomostní soutěž s vakcínou Prevenar 13

Platnost: 1.2. - 28.2.2018
Ověřte si svoje vědomosti o vakcíně Prevenar 13 v krátkém testu.