Rizika pro malé děti

Nejvyšší nemocnost na invazivní pneumokoková onemocnění byla před zavedením očkování v nejmladších věkových skupinách. Jednalo se zhruba o 15 dětí na 100 000 ve věku 0–11 měsíců, ve věkové skupině 1 až 4 roky to bylo zhruba 8 onemocnění na 100 000 dětí.

Prevenar 13

Zvláště ohroženi jsou kojenci a malé děti, jejichž obranyschopnost ještě není dostatečně vyvinuta, a také všechny děti s oslabeným imunitním systémem. Čím mladší dítě onemocní na invazivní pneumokokové onemocnění, tím komplikovanější a nebezpečnější je průběh nemoci.

Co zvyšuje riziko onemocnění u dětí?

  • Věk – děti pod 2 roky věku jsou pneumokokovým onemocněním ohroženy nejvíce. Vzhledem k rozvoji imunitního systému trvá ohrožení i u dětí do 5 let.
  • Kontakt s dětmi – pokud dítě navštěvuje školku, jesle nebo má staršího sourozence, který tato zařízení navštěvuje, má vyšší riziko přenosu pneumokoků.
  • Nedávný zánět středního ucha
  • Jiné zdravotní problémy nebo onemocnění – ohrožené jsou děti se sníženou imunitou, s chronickými plicními nemocemi, s nádorovým onemocněním, po transplantaci, děti s kochleárním implantátem.

Zdroj: Beran J., Havlík J.,Pneumokokové nákazy, Maxdorf 2006, Státní zdravotní ústavVědomostní soutěž s vakcínou Prevenar 13
Vědomostní soutěž s vakcínou Prevenar 13

Platnost: 1.2. - 28.2.2018
Ověřte si svoje vědomosti o vakcíně Prevenar 13 v krátkém testu.