Pneumokoková onemocnění

Pneumokoková onemocnění

Vyvolávající organismy

Streptococcus pneumoniae je grampozitivní nesporulující fakultativně anaerobní diplokok tvaru kávového zrna. Sérotyp určuje polysacharidové pouzdro, přitom v současnosti je popsáno více než 90 sérotypů, zařazených do 46 séroskupin.

Kromě polysacharidových typových antigenů je Streptococcus pneumoniae vybaven řadou faktorů virulence, z nichž nejznámější jsou kapsulární polysacharid, neuraminidáza a pneumolyzin.

Streptococcus pneumoniae je součástí běžné flóry nosohltanu u 5–10 % dospělých osob, u 20–40 % dětí a největší procento nosičství je v kolektivech batolat a malých dětí, kde může dosahovat až 60 %.

Počet onemocnění kolísá v průběhu roku s maximem v zimních měsících. Podle údajů WHO z roku 2002 umíralo ve světě ročně přes 700 tisíc dětí do 5 let věku na pneumokokové infekce, a to zejména na nemoci dolních dýchacích cest, komplikace otitidy a meningitidy.

Při porušení fyziologických bariér dýchacích cest v důsledku snížení imunitní obrany (například současná virová koinfekce, diabetes, onkologická onemocnění) může dojít k invazi pneumokoků na vnímavé buňky spojené se vznikem lokalizovaných infektů (sinusitis, otitis media).

Pokud pneumokok překoná povrchové bariéry, může dojít ke vzniku invazivních pneumokokových infekcí (IPD). Po průniku do krevního řečiště se vznikem bakteriemie hrozí rozvoj invazivní infekce – pneumonie, meningitis, primární pneumokokové peritonitidy. Vzhledem k vychytávání pneumokoků ve slezině je asplenismus vysoce rizikovým faktorem, který predisponuje k fulminantnímu průběhu infekce.

Při lokálním přestupu pneumokoka (sinusitis, otitis, mastoiditis) je hrozbou vznik purulentní meningitidy, velmi často s fulminantním průběhem.

Laboratorní diagnostika se opírá o kultivaci a následnou identifikaci S. pneumoniae, včetně určení citlivosti na antibiotika. Určování sérotypů se v České republice provádí především u invazivních pneumokokových infekcí. Pro detekci je k dispozici i bezkultivační průkaz pomocí latex aglutinace, PCR, mikroskopický průkaz.

Zdroj: Beran J, Havlík J, Pneumokokové nákazy a možnosti očkování proti nim, Maxdorf 2006

Obrázek z elektronového mikroskopu: phil.cdc.gov

Prevenar 13

 

Kalendář akcí

zobrazit vše
 
 

Ke stažení

zobrazit všechny materiály