Pneumokoková onemocnění u dětí

Pneumokoková onemocnění jsou způsobena bakterií, která se odborně jmenuje Streptococcus pneumoniae – zkráceně pneumokok. Nákazy a onemocnění pneumokokem jsou celosvětovým zdravotnickým problémem.

Pneumokok je bakterie, která má více než 90 různých podtypů. K invazivním pneumokokovým nákazám řadíme zápal plic s průnikem bakterií do krevního řečiště (pneumonii s bakteriemií), zánět mozkových blan (meningitidu) a otravu krve (sepsi neboli febrilní bakteriemii). K méně závažným pak patří zánět středouší (otitis media), zánět vedlejších nosních dutin (sinusitis) a zánět průdušek (bronchitis).

Prevenar 13

Ohrožené skupiny

Ačkoliv jsou pneumokokovými infekcemi ohroženy všechny věkové skupiny, nejvyšší počet onemocnění se objevuje u malých dětí a starších lidí nad 60 let. Podle údajů WHO z roku 2002 ve světě zemře za rok více než 700 tisíc dětí na pneumokokové nákazy, většina z nich v rozvojových zemích. Pneumokoková onemocnění jsou ale častá i ve vyspělých zemích.

Ohrožené děti

K závažným pneumokokovým infekcím může dojít v každém věku dítěte – od narození až po dospívání. Nejohroženější jsou ale děti do 2 let věku, které ještě nemají zralý imunitní systém. Podle studií provedených na lůžkových odděleních, kde skončí děti v nejzávažnějších stavech, se odhadovalo, že v České republice měla před zahájením očkování až stovka dětí ročně závažnou, těžkou infekci. Čím je dítě mladší, tím závažnější průběh infekce má a může dojít k závažnému poškození organismu nebo i k úmrtí dítěte. Nejohroženější jsou proto děti do jednoho roku věku.

Očkování je jedinou spolehlivou prevencí

Očkování je jedinou spolehlivou metodou, jak se bránit před vznikem těchto onemocnění. Potřeba kvalitního očkování je navíc podporována narůstající rezistencí (odolností) bakterií k antibiotikům. Řada přípravků dříve dostupných pro léčbu pneumokokových infekcí se totiž dnes kvůli masivnímu nadužívání antibiotik stává často neúčinnou.Vědomostní soutěž s vakcínou Prevenar 13
Vědomostní soutěž s vakcínou Prevenar 13

Platnost: 1.2. - 28.2.2018
Ověřte si svoje vědomosti o vakcíně Prevenar 13 v krátkém testu.