Novinky pro praktické lékaře

Význam pneumokokové vakcíny u pacientů s asplenií

Anatomická nebo funkční absence sleziny (asplenie) je spojena s vyšším rizikem fulminantně probíhající bakteriální infekce, a to zejména opouzdřenými bakteriemi.

Význam pneumokokové vakcíny u pacientů s asplenií

Anatomická nebo funkční absence sleziny (asplenie) je spojena s vyšším rizikem fulminantně probíhající bakteriální infekce, a to zejména opouzdřenými bakteriemi. Ke ztrátě slezinné tkáně dochází nejčastěji po chirurgické splenektomii (např. pro trauma, nádor, u thalasémie, sférocytózy, idiopatické trombocytopenické purpury) nebo autosplenektomii (např. u srpkovité anémie). Vzhledem k fulminantnímu průběhu a vysoké mortalitě infekcí u pacientů s asplenií (tzv. overwhelming postsplenectomy infection – OPSI) je kladen důraz především na prevenci, která spočívá zejména v očkování.

Komplexní postupy v prevenci

Ačkoliv je existence a závažnost OPSI známa téměř 50 let, podle průzkumů jen menšina pacientů obdrží adekvátní prevenci. Snižování rizika OPSI zahrnuje hned několik strategií. Zvažujeme konzervativní terapii, parciální splenektomii nebo autotransplantaci sleziny, kdy určité procento funkce sleziny zůstává. Za zásadní je považována edukace pacienta nebo jeho rodičů. Dále je doporučována antibiotická profylaxe, tzv. stand-by terapie a samozřejmě očkování.

Původci infekcí u asplenie

Pacienti s asplenií jsou nejvíce ohroženi opouzdřenými kmeny bakterií. Mezi nejčastější patogeny patří Streptococcus pneumonie (v 50–90 % případů), Haemophilus influenzae typ b, Streptococcus skupiny B, Staphylococcus aureus, Salmonella, Escherichia coli a jiné koliformní bakterie, Capnocytophaga canimorsus a vzácně Pseudomonas aeruginosa. O tom, zda  splenektomie zvyšuje náchylnost k infekci Neisseria meningitidis, nepanuje jednoznačná shoda. Závažně probíhá také babesióza a malárie.

Strategie očkování

Jelikož pro pacienty s asplenií představují největší nebezpečí infekce opouzdřenými bakteriemi, očkování je zaměřeno proti S. pneumoniae, H. influenzae typu b a N. meningitidis. Stávající doporučení zahrnují i vakcinaci proti chřipce, vzhledem k možnosti bakteriální superinfekce. Co se týče pneumokokové vakcinace, postupujeme podle odborných doporučení. Očkování pneumokokovou konjugovanou vakcínou PCV 13 (Prevenar 13) je možné od 6 týdnů věku. Pneumokokovou polysacharidovou vakcínu (PPV 23) je možné použít od 2 let věku. U dospělých osob očkujeme jednou dávkou konjugované nebo jednou dávkou polysacharidové vakcíny. Polysacharidová by měla následovat za konjugovanou, a to alespoň o 8 týdnů později. Booster polysacharidovou vakcínou se provádí po 5 letech. Velký význam se přikládá načasování očkování, přičemž by vakcinace měla proběhnout pokud možno minimálně 2 týdny před splenektomií.

Prevence je úspěšnější než léčba

Rozvinutá OPSI patří k těžko zvladatelným stavům. Proto se pozornost soustředí zejména na prevenci. Ta spočívá v důsledném očkování, správně indikované a dodržované antibiotické terapii a včasně zahájené léčbě při prvních příznacích infekce.

(blš)

Zdroje: Davidson R. N., Wall R. A.: Prevention and management of infections in patients without a spleen. Clin Microbiol Infect. 2001; 7 (12): 657–60.

Doporučený postup péče o pacienty s porušenou či zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismem/asplenií) www.infekce.cz.

Hodnocení článku Líbí se vám článek?
Počet hodnocení: 0
Čtěte dále
Prevenar 13: vhodná ochrana proti pneumokokovým chorobám u dětí i starších osob

Prevenar 13: vhodná ochrana proti pneumokokovým chorobám u dětí i starších osob

Pneumokoková onemocnění představují celosvětový zdravotnický problém. K nákaze jsou nejvíce náchylné děti do 2 let, ale také lidé s...

7 způsobů, jak posílit dětskou imunitu

7 způsobů, jak posílit dětskou imunitu

K dětskému období různá onemocnění patří. Především po nástupu dítěte do dětského kolektivu v mateřské školce se dramaticky zvýší...

Očkování proti pneumokokům – výběrová, ale fungující prevence!

Očkování proti pneumokokům – výběrová, ale fungující prevence!

Pneumokoky jsou poměrně velká skupina bakterií, které jsou vysoce adaptované na soužití s člověkem. Setkáte se s nimi doslova...

Vakcína proti pneumokokovi – zachrání miliony dětí?

Vakcína proti pneumokokovi – zachrání miliony dětí?

V rozvojových zemích, především v některých chudých afrických a asijských státech, zemře mnoho lidí kvůli nedostatku potřebné pomoci.

Chcete dětem usnadnit očkování? Zahrajte si spolu na doktora

Chcete dětem usnadnit očkování? Zahrajte si spolu na doktora

Očkování proti pneumokokovým nákazám se pomalu, ale jistě zabydlelo i u nás. Není výjimečné, že pediatr před nástupem do...

Před bolavým uchem chrání očkování

Před bolavým uchem chrání očkování

Zánět středního ucha je po infekcích horních dýchacích cest druhým nejčastějším onemocněním v dětském věku. Během prvního roku života...

Prevenar 13

 

Kalendář akcí

zobrazit vše
 
 

Ke stažení

zobrazit všechny materiály