Novinky pro pediatry

Prevence akutní mezotitidy s využitím dostupných vakcín

Akutní mezotitida je u kojenců a dětí velmi častou diagnózou. Přestože příčinou přibližně dvou třetin onemocnění je bakteriální infekce, předchází téměř všem případům virová infekce horních cest dýchacích.

Prevence akutní mezotitidy s využitím dostupných vakcín

Akutní mezotitida je u kojenců a dětí velmi častou diagnózou. Přestože příčinou přibližně dvou třetin onemocnění je bakteriální infekce, předchází téměř všem případům virová infekce horních cest dýchacích. Některé viry, nejčastěji respiratorní syncytiální virus, mohou determinovat vznik akutní mezotitidy. Na druhou stranu je ale významný podíl případů akutní mezotitidy spojen s chřipkovou infekcí a virus chřipky patří mezi viry nejčastěji se nacházející ve středoušní tekutině v průběhu akutní mezotitidy. Vakcinace proti chřipce může mít příznivý vliv na incidenci a průběh akutní mezotitidy.

Vzhledem ke skutečnosti, že Streptococcus pneumoniae je jedním z hlavních bakteriálních patogenů stojících za akutní mezotitidou a k faktu, že chřipková infekce predisponuje i k streptokokové nákaze, existuje další důvod k hypotéze, že vakcinace proti chřipce může snížit riziko nákazy akutní mezotitidou.

Podání pneumokokové konjugované vakcíny je naproti tomu samo o sobě ověřeným způsobem, jak snížit incidenci akutní mezotitidy.

Cílem přehledu italských vědců publikovaného v časopise Future Microbiology bylo posoudit, jaký je dopad obou nedávno registrovaných vakcín na onemocnění akutní mezotitidou.

Chřipková vakcína

Dle různých studií může mít vakcinace proti chřipce značný vliv na akutní mezotitidu, přestože pokles nelze jednoznačně kvantifikovat. K určení skupin, pro které může být vakcinace v prevenci mezotitidy nejvhodnější, je potřeba dalších studií. To je důležité i vzhledem ke skutečnosti, že vakcinace proti chřipce není v řadě zemí zařazena do očkovacího kalendáře pro zdravé děti.

Pneumokokové vakcíny

Polysacharidová 23valentní vakcína je vzhledem k charakteristice svých antigenů u malých dětí jen slabě imunogenní a není schopna stimulovat nezralý imunitní systém. Proto ani nebylo očekáváno, že by měla vliv na epidemiologii akutní mezotitidy.

Naproti tomu konjugovaná vakcína je u dětí v prvních měsících života vysoce imunogenní a sedmivalentní vakcína obsahuje většinu ze sérotypů asociovaných s akutní mezotitidou (4, 6B, 9V, 14, 19F, 18C a 23F). Přesto ale výsledky preklinických studií vykazovaly nižší snížení incidence akutní mezotitidy, než bylo očekáváno (6–8 %). Po zavedení plošné vakcinace ale došlo k významnějšímu poklesu v počtu návštěv lékaře spojených s akutní mezotitidou u dětí do dvou let (13–43 %). K ochraně před pneumokokovou mezotitidou tedy významně přispívá proočkovanost populace, a to i u neočkovaných jedinců.

Studie zabývající se dopadem třináctivalentní konjugované vakcíny (PCV13) na incidenci akutní mezotitidy zatím nebyly publikovány, ale vzhledem k tomu, že tato vakcína obsahuje všechny sérotypy obsažené v sedmivalentní vakcíně plus šest dalších, lze očekávat, že i PCV13 bude dosahovat v prevenci akutní mezotitidy významných výsledků.

(hak)

Zdroj: Principi N., Baggi E., Esposito S. Prevention of Acute Otitis Media Using Currently Available Vaccines. Future Microbiol. 2012; 7 (4): 457–465.

Hodnocení článku Líbí se vám článek?
Počet hodnocení: 0
Čtěte dále
Proč očkovat proti pneumokokům bohatší vakcínou? Příběh napoví!

Proč očkovat proti pneumokokům bohatší vakcínou? Příběh napoví!

Lámete si hlavu nad tím, kterou z dostupných vakcín proti pneumokokům pro své dítě zvolit? Připadá vám, že se...

Když se pneumokok usadí, kde nemá

Když se pneumokok usadí, kde nemá

Bakterie zvaná Streptococcus pneumoniae je trvale usídlena v horních cestách dýchacích u dětí. Pokud se nalézá v těchto částech...

Očkovací kalendář si pečlivě naplánujte

Očkovací kalendář si pečlivě naplánujte

Vakcinace proti pneumokokovým infekcím sice nepatří mezi tzv. povinná očkování, stále více rodičů ale své ratolesti očkovat nechává.

Strach z epidemií? Očkováním chráníme svoji budoucnost

Strach z epidemií? Očkováním chráníme svoji budoucnost

Řada onemocnění, proti kterým jsou naše děti očkované, se v naší zemi vyskytuje spíše výjimečně. Proto si mnoho lidí...

Pneumokok může přežívat na nečekaných místech. Víte, kde a jak dlouho?

Pneumokok může přežívat na nečekaných místech. Víte, kde a jak dlouho?

Bakterie Streptococcus pneumoniae, kterou většina z nás zná pod kratším názvem pneumokok, může vyvolat řadu onemocnění včetně zápalu plic,...

Očkování dětí – opravte si mylné představy!

Očkování dětí – opravte si mylné představy!

Již desítky let přetrvává ve společnosti mnoho nesprávných úvah o očkování. Příčina je většinou ve špatném pochopení toho, jak...

Prevenar 13

 

Kalendář akcí

zobrazit vše
 
 

Ke stažení

zobrazit všechny materiály