Novinky pro pediatry

Přetrvávající snížení výskytu invazivních pneumokokových onemocnění (IPO) v éře konjugované vakcíny

Streptococcus pneumonie (pneumokok) je celosvětově nejčastějším bakteriálním vyvolavatelem pneumonie, meningitidy a sepse.

Přetrvávající snížení výskytu invazivních pneumokokových onemocnění (IPO) v éře konjugované vakcíny

Streptococcus pneumonie (pneumokok) je celosvětově nejčastějším bakteriálním vyvolavatelem pneumonie, meningitidy a sepse. Na pneumokokové infekce umírá ročně na celém světě téměř milion dětí do 5 let věku. Před zavedením plošné vakcinace sedmivalentní pneumokokovou konjugovanou vakcínou pro děti pod 5 let bylo ve Spojených státech ročně hlášeno 65 tisíc IPO invazivních pneumokokových onemocnění (IPO), z toho byla čtvrtina dětí mladší 5 let. V této věkové skupině představovaly vakcinační kmeny okolo 80 % případů.

Koncem roku 2000 byla ve Spojených státech amerických zavedena plošná vakcinace sedmivalentní konjugovanou pneumokokovou vakcínou Prevenar. Počet očkovaných dětí se brzy přiblížil 100 %. Z dětí narozených v roce 2006 dostalo 93 % dětí tři a více dávek této vakcíny. Krátce po zavedení očkování počet IPO prudce poklesl, a to nejen v očkované populaci. Díky kolektivní imunitě došlo k poklesu IPO i u neočkovaných. Vznikla ale obava, že kmeny zahrnuté ve vakcíně budou nahrazeny dalšími invazivními kmeny. Surveillance epidemiologické situace po zavedení očkování proto dále pokračuje.

Američtí lékaři srovnávali výskyt IPO v letech 1998–99, tj. před zahájením plošné vakcinace, s výskytem IPO 7 let po zahájení, tedy v roce 2007. Celkový výskyt IPO poklesl v roce 2007 o 45 %, výskyt vakcinačních kmenů o 94 %. Případy IPO vyvolané nevakcinačním sérotypem 19A (který je ale zahrnut v nové, třináctivalentní verzi Prevenaru) narostly za sledované období trojnásobně, případy IPO vyvolané ostatními nevakcinačními sérotypy vzrostly o 25 %. V letech 2006–2007 vyvolaly kmeny obsažené v Prevenaru 2 % IPO, kmeny obsažené ve v té době vyvíjeném Prevenaru 13 (nyní již na trhu) vyvolaly 63% IPO u dětí pod 5 let.

Sedm let po zavedení plošného očkování sedmivalentní vakcínou byl výrazně potlačen výskyt vakcinačních sérotypů a celkový výskyt IPO poklesl o 45 %, narostl ale výskyt sérotypů nevakcinačních. Tento nárůst však byl vzhledem k poklesu výskytu vakcinačních sérotypů zanedbatelný.

(van)

Zdroje: Sustained reductions in invasive pneumococcal disease in the era of conjugate vaccine. Pilishvili T., Lexau C., Farley M. M., Hadler J., Harrison L. H., Bennett N. M., Reingold A., Thomas A., Schaffner W., Craig A. S., Smith P. J., Beall B. W., Whitney C. G., Moore M. R.; Active Bacterial Core Surveillance/Emerging Infections Program Network. J Infect Dis. 2010 Jan 1; 201 (1): 32–41.

Hodnocení článku Líbí se vám článek?
Počet hodnocení: 0
Čtěte dále
Jak mohou mladí a zdraví profitovat z očkování proti pneumokokům?

Jak mohou mladí a zdraví profitovat z očkování proti pneumokokům?

Závažné infekce způsobené pneumokoky nejvíce ohrožují malé děti a seniory. To však neznamená, že pro zbývající věkové kategorie není...

Je rozdíl mezi jednotlivými vakcínami proti pneumokoku?

Je rozdíl mezi jednotlivými vakcínami proti pneumokoku?

Ano, vakcíny se liší stavbou a počtem sérotypů. Nejmenší děti se očkují konjugovanými pneumokokovými vakcínami, které dokáží dítě dlouhodobě...

Očkování proti pneumokokům může zachránit život

Očkování proti pneumokokům může zachránit život

Očkování patří k největším objevům imunologie. Je to opatření, které od svého objevu zachránilo stamiliony životů.

Strach z epidemií? Očkováním chráníme svoji budoucnost

Strach z epidemií? Očkováním chráníme svoji budoucnost

Řada onemocnění, proti kterým jsou naše děti očkované, se v naší zemi vyskytuje spíše výjimečně. Proto si mnoho lidí...

Počet středoušních zánětů u dětí významně klesá. A to hlavně díky očkování

Počet středoušních zánětů u dětí významně klesá. A to hlavně díky očkování

V posledních několika letech podle vědců klesá výskyt středoušních zánětů u dětských pacientů. V příznivém vývoji hraje významnou roli...

Kombinace očkování se není třeba obávat

Kombinace očkování se není třeba obávat

Nechat očkovat dítě i tzv. "nepovinnými" vakcínami: ano, nebo ne? Před tímto rozhodnutím stojí mnoho rodičů.

Prevenar 13

 

Kalendář akcí

zobrazit vše
 
 

Ke stažení

zobrazit všechny materiály