Novinky pro pediatry

Novinky pro pediatry

Změna incidence invazivních pneumokokových onemocnění po zavedení vakcinace v Německu

Změna incidence invazivních pneumokokových onemocnění po zavedení vakcinace v Německu

Podle nedávno publikované studie vedlo plošné zavedení vakcinace polyvalentní pneumokokovou konjugovanou vakcínou (PCV) u dětí do 2 let v Německu k poklesu incidence invazivních pneumokokových one...

Očkování 13valentní konjugovanou pneumokokovou vakcínou snižuje zastoupení nosičů pneumokoka ve skupině dětí trpících akutním zánětem středouší

Očkování 13valentní konjugovanou pneumokokovou vakcínou snižuje zastoupení nosičů pneumokoka ve skupině dětí trpících akutním zánětem středouší

Francouzští autoři se zaměřili na otázku, jaký vliv má vakcinace pneumokokovou konjugovanou vakcínou na nosičství pneumokoka v oblasti nazofaryngu u skupiny dětí trpících akutním zánětem stře...

Prevence akutní mezotitidy s využitím dostupných vakcín

Prevence akutní mezotitidy s využitím dostupných vakcín

Akutní mezotitida je u kojenců a dětí velmi častou diagnózou. Přestože příčinou přibližně dvou třetin onemocnění je bakteriální infekce, předchází téměř všem případům virová infekce horních cest ...

Nejčastější sérotypy pneumokoků jako vyvolavatelů komunitní pneumonie u dětí v Itálii

Nejčastější sérotypy pneumokoků jako vyvolavatelů komunitní pneumonie u dětí v Itálii

Italská studie z let 2008 až 2011 ukázala významný výskyt komunitní pneumonie s bakteriémií vyvolané pneumokoky u dětí do 5 let. Podle nejčastěji zjištěných sérotypů (19A a 14) se zdá, že v prevenci...

Výskyt a dynamika sérotypů <em>Streptococcus pneumoniae</em> u zdravých dětí po zavedení očkování sedmivalentní pneumokokovou vakcínou ve Španělsku

Výskyt a dynamika sérotypů Streptococcus pneumoniae u zdravých dětí po zavedení očkování sedmivalentní pneumokokovou vakcínou ve Španělsku

Opakované vyšetření zdravých dětí od 6 měsíců do 3 let, které navštěvovaly předškolní zařízení, provedené po 3 až 4 letech po zavedení vakcinace sedmivalentní pneumokokovou vakcínou ve Španělsku...

13valentní vakcína proti pneumokokům může poskytnout rozšíření ochrany, pokud je podána dětem dříve očkovaným vakcínou 7valentní

13valentní vakcína proti pneumokokům může poskytnout rozšíření ochrany, pokud je podána dětem dříve očkovaným vakcínou 7valentní

7valentní pneumokoková konjugovaná vakcína (PCV7) jasně prokázala vysokou efektivitu při prevenci pneumokokových onemocnění (původce Streptococcus pneumoniae). Nicméně autoři americké studie...

13valentní konjugovaná pneumokoková vakcína může poskytnout podstatnou ochranu proti invazivním pneumokokovým infekcím – italská epidemiologická data

13valentní konjugovaná pneumokoková vakcína může poskytnout podstatnou ochranu proti invazivním pneumokokovým infekcím – italská epidemiologická data

Streptococcus pneumoniae je jednou z převládajících příčin komunitních invazivních bakteriálních infekcí u malých dětí a také je zodpovědný za podstatnou morbiditu a mortalitu u starších pacientů....

Riziko pneumokokových onemocnění u neočkovaných dětí

Riziko pneumokokových onemocnění u neočkovaných dětí

Stále více rodičů se k očkování svého dítěte staví odmítavě. Následující studie zjišťovala, nakolik může odmítnutí očkování ze strany rodičů ovlivnit riziko hospitalizace jejich dětí z důvodu...

Systematické zhodnocení sérotypů, které způsobují invazivní pneumokoková onemocnění u dětí do 5 let věku

Systematické zhodnocení sérotypů, které způsobují invazivní pneumokoková onemocnění u dětí do 5 let věku

V rámci celosvětového projektu, jenž se zaměřuje na sledování invazivních pneumokokových onemocnění (IPO), byl hodnocen výskyt těchto onemocnění právě u dětí mladších 5 let. Pneumokok napadá tisíce d...

Imunogenicita a bezpečnost Prevenaru 13 u kojenců a batolat

Imunogenicita a bezpečnost Prevenaru 13 u kojenců a batolat

Při vývoji vakcíny Prevenar 13 byla jednou ze základních otázka "Jak si stojí Prevenar 13 v bezpečnosti a schopnosti připravit imunitní systém kojenců a batolat pro boj s pneumokokovými infekcemi v...

Prevenar 13

 

Kalendář akcí

zobrazit vše
 
 

Ke stažení

zobrazit všechny materiály