Enable JavaScript to visit this website.
Více o vakcíně Prevenar 13

Vše o očkování Prevenar 13

Pomozte ochránit své nejbližší před nebezpečnými pneumokokovými infekcemi. Vakcína Prevenar 13 pomáhá vytvořit protilátky na 13 pneumokokových sérotypů, včetně nebezpečných sérotypů 3 a 19A, které byly v roce 2018 nejčastějšími původci invazivního pneumokokové onemocnění v České republice.

Pneumokokové infekce patří mezi časté onemocnění mezi dětmi i dospělými. V dětských kolektivech jsou přítomny až u 60 % dětí a nakažené děti nejsou vždy na první pohled poznat. Bacilonosič nemusí být nutně nemocný. Pneumokoky mohou „vyčkávat“ na prolomení imunity a až pak zaútočit. Šíří se vzduchem, a proto je téměř nemožné zabránit onemocnění při běžném styku s dalšími dětmi i dospělými. Naštěstí lze děti očkovat vakcínou, která posílí jejich imunitu. V případě setkání očkovaného dítěte s bakteriemi se tělo popere s nemocí mnohem snáz.

Co mohou způsobit pneumokoky?

Nejčastěji se jedná o záněty středního ucha, které ve většině případů probíhají mírně, ale mohou ve svých důsledcích vést až ke ztrátě sluchu. Pneumokoky způsobují také například zápal plic, otravu krve, či v nejtěžších případech pneumokokový zánět mozkových blan.  Je známo 90 typů pneumokoka. 

Vakcína Prevenar 13

Zeptejte se svého dětského lékaře, zda doporučuje vakcinaci vašeho dítěte. Prevenar 13 je pro nejmenší děti částečně hrazen z veřejného zdravotního pojištění, podmínkou je aplikace všech dávek základního schématu do 7. měsíce věku dítěte a 1 dávky přeočkování do 15 měsíců věku.

Dle doporučení Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP a Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP lze u donošených, imunokompetentních dětí provést očkování třemi dávkami po 0,5 ml. První dávka může být podána od věku 2 měsíců, druhá dávka o 2 měsíce později. Třetí (posilující) dávku se doporučuje podat ve věku 11 až 15 měsíců.

Odložení očkování je možné

V době očkování by dítě nemělo trpět závažným infekčním onemocněním s vysokou horečkou (vyšší než 38 °C ). Mírná infekce, jako je například nachlazení, by neměla být překážkou očkování. Nicméně předem o tom informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru.

Plusy a mínusy očkování vakcínou Prevenar 13

+ pomáhá chránit proti 13 typům bakterie Streptococcus pneumoniae,

+ dětem ve věku od 6 týdnů do 17 let přispívá k ochraně proti takovým onemocněním jako jsou: meningitida (zánět mozkových blan), sepse nebo bakteriémie (bakterie v krevním oběhu), pneumonie (zánět plic) a infekce ucha způsobenými 13 typy bakterie Streptococcus pneumoniae,

+ dospělým ve věku 18 let a starším přispívá k ochraně proti takovým onemocněním jako jsou: pneumonie (zánět plic), sepse nebo bakteriémie (přítomnost bakterie v krevním oběhu) a meningitida (zánět mozkových blan) způsobenými 13 typy bakterie Streptococcus pneumoniae,

+ vakcína je z velké části hrazena zdravotní pojišťovnou (max. doplatek je 515,26 Kč),

– možné nežádoucí účinky, kdy mezi nejčastější patří například: nechutenství, horečka, podrážděnost, bolest, citlivost, zčervenání, otok nebo zatvrdnutí v místě očkování, ospalost, neklidný spánek, zčervenání, zatvrdnutí, otok v místě očkování o rozměru 2,5 cm – 7,0 cm (po přeočkování a u starších dětí od 2 do 5 let)

Očkování Prevenar 13 nepatří mezi povinná očkování dětí, proto je na každém rodiči, zda se pro vakcínu proti pneumokokům rozhodne. Při hledání informací je vhodné nedbat na mýty, které kolují mezi rodiči a na internetu. Raději se poraďte přímo s dětským lékařem, kterému věříte, a dalšími odborníky. 
 

Zdroje:

  • Očkování proti pneumokokům, MUDr. Zuzana Blechová, I. Infekční klinika 2. LF UK a FNB, Praha, 2010
  • Tisková zpráva – Invazivní pneumokokové onemocnění, MUDr. Jana Kozáková, 2018, dostupné na www.szu.cz
  • Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2018, Jana Kozáková, Zuzana Okonji, Helena Šebestová, Pavla Křížová, Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2019
  • Souhrn údajů o přípravku Prevenar 13, dostupné zde: https://www.pfizer.cz/vpois
  • Státní zdravotní ústav: Doporučení ČVS a OSPDL
  • Příbalová informace Prevenar 13, dostupné zde https://www.pfizer.cz/vpois
  • Pneumokokové nákazy a možnosti očkování proti nim, Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., Prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc., Maxdorf 2006
  • Metodický postup k vykazování očkování platný od 1.5.2019
  • Dětský očkovací kalendář platný od 1.9.2019, dustupný na webu www.vakcinace.eu
PRV- 2019.02.022
Hodnocení článku: 
Your rating: None (7 votes)
Líbí se vám článek?
Čtěte Dále
V řadě vyspělých zemí na západ od našich hranic je očkování proti pneumokokovým infekcím již několik let standardní součástí očkovacího kalendáře. Bez příslušného...
O pneumokocích je k dispozici mnoho zajímavých čísel, a tak by byla škoda se o ně nepodělit. V současné době je známo 90 podtypů této kulovité bakterie....
Již desítky let přetrvává ve společnosti mnoho nesprávných úvah o očkování. Příčina je většinou ve špatném pochopení toho, jak tento proces vlastně funguje....
Imunita savců a člověka si ponechala některé prvky zděděné po primitivních organizmech, které se ale velmi osvědčily, vyvinula si však také velmi precizní rozpoznávací...
Ve většině případů očkování povzbuzuje imunitu, někdy ale... Očkování nezaručuje kompletní ochranu, někdy prostě nefunguje. Vakcína může ztratit svůj účinek špatným...
Seznamte se Zánět středního ucha se týká především malých dětí – nejčastější je ve věku mezi 6 měsíci a 3 roky. Alespoň jeden případ tohoto onemocnění prodělají tři...