Zjistěte více o očkování

Jak předcházet pneumokokové infekci?

Pneumokoky jsou bakterie, které v lidském těle způsobují zánět. Ten se může projevit například zápalem plic, zánětem mozkových blan, otravou krve nebo akutním zánětem středního ucha a průdušek. Do skupiny pacientů, která je pneumokoky nejvíce ohrožená, patří zejména malé děti do dvou let věku, senioři a lidé s oslabenou imunitou.

Jak se před zákeřnou infekcí chránit?

Pneumokokovou infekci vyvolávají kulovité bakterie Streptococcus pneumoniae. Ty běžně osidlují sliznici úst, nosu a horních cest dýchacích, aniž by způsobovaly jakékoliv zdravotní komplikace. To znamená, že člověk může být přenašečem infekce, ale sám onemocnět nemusí. Jakmile ale dojde k oslabení organismu, mohou bakterie skrze narušenou imunitu snáze proniknout hlouběji do těla, kde vyvolají zánět. Vzhledem k tomu, že se pneumokoky šíří vzdušnou cestou, nejvíce onemocnění invazivními pneumokokovými infekcemi bývá v předjaří (únor až duben), s následným poklesem během letních měsíců.

Když je tělo oslabené prodělaným nachlazením nebo virózou, hůře se vůči pneumokokům brání. Infekce má poměrně rychlý nástup, a je zákeřná v tom, že může prvotními příznaky připomínat chřipku – projevuje se zvýšenou teplotou, únavou, kašlem, dušností nebo zvracením. Kvůli tomu hrozí, že pacient nemoc, která ho může v krajním případě ohrozit na životě, podcení.

Jak infekci předcházet?

Proti vzdušné nákaze se nelze – s výjimkou očkování – účinně chránit.

Existují sice obecná pravidla, jak posílit imunitu organismu, např. dostatek vitamínů, zdravý životní styl apod., ale není možné na ně zcela spoléhat.

1. Důraz na hygienu

Nebezpečí nákazy lze zredukovat důsledným mytím rukou a přikrýváním úst při kašlání nebo kýchání. Nežádoucí je sdílení skleniček, lahví nebo například příboru.

2. Vyhýbání se místům s vysokou koncentrací lidí

Zejména v období chřipkových epidemií je vhodné se vyhnout veřejným místům, kde dochází ke styku s velkým množstvím lidí – potenciálních bacilonosičů.

3. Kvalitní strava a pravidelný pohyb

Zdravý životní styl napomáhá posilování imunity. Dobré fyzické kondici prospívá vyvážený jídelníček s dostatkem vitamínů, pravidelný pohyb a častý pobyt na čerstvém vzduchu.

Jak funguje očkování Prevenar 13?

Účinnou prevencí proti invazivním pneumokokovým infekcím je očkování. Vakcína Prevenar 13 je částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění pro děti, u kterých je očkování zahájeno od 6 týdnů věku a současně pokud jsou všechny dávky základního schématu aplikovány do 7. měsíce věku. Seniorům nad 65 let vakcínu kompletně hradí zdravotní pojišťovna. Cílem je eliminovat propuknutí onemocnění především u nejrizikovějších pacientů.

Prevenar 13 pomáhá chránit proti 13 sérotypům pneumokoka včetně nebezpečných sérotypů 19A a 3. Tyto dva sérotypy v roce 2018 způsobily v České republice u dětí do 5 let většinu případů invazivního pneumokokového onemocnění. Vakcíny se vyrábí z oslabených nebo usmrcených infekčních organismů, v případě pneumokoků jde o neživé části tohoto organismu. K výrobě očkovací látky se využívají části polysacharidového obalu. Ty jsou důkladně očištěny a posléze navázány na proteinový nosič, díky kterému jsou rozpoznány imunitním systémem. Očkovací látka je pak fixována na další pomocné látky, aby se lépe stimulovala imunitní odpověď. Tak je vytvořena takzvaná konjugovaná vakcína.

Zdroje:

  • World Health Organization: Pneumococcal disease
  • Státní zdravotní ústav: Tisková zpráva invazivní pneumokokové onemocnění
  • Souhrn údajů o přípravku Prevenar 13
  • Očkování dospělých, prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., Mladá fronta a.s., 2018
  • Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2018, Jana Kozáková, Zuzana Okonji, Helena Šebestová, Martina Klímová, Pavla Křížová, Zprávy CEM, SZÚ Praha, 2019
  • Medical News Today: How is Pneumococcal Disease Transmitted?
  • Co je pneumonie a jak ji překonat, Informace pro pacienty postižené zápalem plic, prof. MUDr. Vítězslav Kolek, CSc., SOLEN, 2015
  • Metodický postup k vykazování očkování platný od 1.5.2019
PRV- 2019.02.021
Hodnocení článku
Average: 4.2 ( 11 votes )
Líbí se vám článek?
Čtěte Dále
Dospělí
Jak se před zákeřnou infekcí chránit? Pneumokokovou infekci vyvolávají kulovité bakterie Streptococcus pneumoniae. Ty běžně osidlují sliznici úst, nosu a horních cest…
Dospělí
Slezina odstraňuje z krevního oběhu poškozené červené krvinky. Zároveň brání tělo před infekcemi, jež se krví mohou šířit. Bez dobře fungující sleziny se i malá infekce může…
Dospělí
Pneumokokové infekce jsou přitom vedoucí příčinou smrti mezi infekcemi, kterým lze předejít včasným očkováním. Astmatici mají vyšší riziko Doposud se o souvislosti IPO a…
Dospělí
Mikroskopická opouzdřená bakterie je hrozbou ukrytou ve sliznicích nosu, úst a horních cest dýchacích. Pneumokok totiž poměrně často patří mezi přirozenou bakteriální flóru…
Dospělí
Příznaky nepřehlédnete  Bakterie pneumokoka je nejčastější příčinou tohoto onemocnění. Mezi virové původce potom patří viry chřipky, parainfluenzy a RS-viry. Dalšími…
Dospělí
Pneumokoky jsou bakterie, které jsou běžně přítomny v ústech i celém nosohltanu zdravých dětí i dospělých, aniž by působily zdravotní obtíže. Jestliže u jedince dojde, z…