Neinvazivní pneumokoková onemocnění u dětí

Neinvazivní pneumokoková onemocnění u dětí

Pneumokok se podílí na nejčastějších respiračních infekcích u dětí v prvních třech letech života.

Pneumokoková pneumonie

K typickým pneumokokovým infekcím patří krupózní pneumonie, která u dětí patří k vzácnějším infekcím. Klinický obraz onemocnění zahrnuje horečku s třesavkou, progredující dechovou tíseň, bolesti na hrudníku. V počátku onemocnění se objevuje suchý dráždivý kašel, který se v průběhu mění na produktivní kašel s expektorací rezavého sputa.

V dětském věku jsou častější lobární pneumonie a bronchopneumonie. Nejvíce se objevují na podzim a v zimních měsících. Často je bakteriální pneumonie sekundární komplikací chřipky. V průběhu onemocnění dochází ke zhoršení stavu, kašli a opětovnému vzestupu teploty.

Pneumokok u dospělých pacientů způsobuje akutní exacerbaci chronické bronchitidy, u dětí je 95 % bronchitid virového původu.

Otitis media acuta

Až 80 % dětí (a často opakovaně) prodělá akutní otitis media. Onemocnění může předcházet virová infekce, rýma, tubární katar. Nejčastějšími původci akutní otitis media jsou pneumokoky, druhým nejčastějším vyvolavatelem jsou hemofily.

Klinický obraz onemocnění je u kojenců typický horečkou, neklidem, bolestivým pláčem, starší děti mohou bolest lokalizovat. Zásadou v diagnostice akutní otitis media je otoskopické vyšetření, při purulentním nálezu u paracentézy je vhodné doplnit mikrobiologické vyšetření.

Ačkoliv je otitis media acuta obvykle mírně probíhající infekcí, může vyústit v komplikace, jako je například převodní nedoslýchavost. Komplikací je i rekurentní otitida, která je hlavní indikací k umístění ventilačních trubiček.

Pneumokokové otitidy jsou ze všech původců klinicky nejzávažnější a v praxi existuje několik terapeutických možností, jak proti tomuto zánětu postupovat. Jedním z doporučovaných postupů je okamžité nasazení antibiotik a paracentéza nebo tympanocentéza bez antibiotik. V současnosti se diskutuje také možnost aplikace antibiotik odložené o 48 až 72 hodin. Tento postup vedl k ušetření antibiotik u 2/3 postižených, kteří se spontánně vyhojí. Bohužel se tímto způsobem nedaří eliminovat komplikace u těžších případů.

Z těchto důvodů se vyplatí vakcinovat, navíc nová 13valentní vakcína poskytuje lepší ochranu i proti neinvazivním původcům, kteří jsou zodpovědní právě za akutní otitidy u dětí.

Sinusitis acuta

Akutní sinusitis se u dětí projevuje horečkou, purulentní rýmou, bolestmi hlavy, může být také přítomen protrahovaný suchý kašel. Podobně jako u otitis media navazuje často sinusitida na virovou infekci, která způsobuje otoky sliznic a ostiální obstrukci. Predominantně postihuje ethmoidální a maxilární sinusy. Onemocnění se vyskytuje u všech věkových skupin, vzácněji pak u kojenců.

Prevenar 13

 

Kalendář akcí

zobrazit vše
 
 

Ke stažení

zobrazit všechny materiály