Léčba pneumokokové infekce dospělých

Pneumokokové infekce jsou infekce bakteriální, proto v jejich léčbě hrají hlavní roli antibiotika. Antibiotikem první volby je penicilin a jeho modifikované formy. U těžších infekcí, které nereagují na penicilin, se užívají cefalosporiny 3. generace a u pacientů alergických na penicilinovou řadu antibiotik se podávají makrolidy.

Prevenar 13

Ambulantní léčba

Záněty středouší, vedlejších nosních dutin a lehčí zápaly plic je možné léčit ambulantně a léky podávat v tabletách nebo sirupu. Antibiotika je nutné podávat alespoň 10, lépe 14 dnů i poté, co odezní akutní příznaky nemoci. Horečku je vhodné srážet běžnými léky na teplotu – takzvanými antipyretiky.

Léčba v nemocnici

U těžších průběhů pneumonií, nebo pokud má pacient další přidružené choroby, je často nezbytný pobyt v nemocnici a aplikace antibiotik nitrožilně.

Pneumokoková meningitida a sepse jsou velmi závažné, život ohrožující stavy, které vždy vyžadují hospitalizaci a často je nutné zajištění pacienta na specializované jednotce intenzivní péče.

Spolupráce specialistů

Při zánětu středního ucha bývá nutné propíchnutí ušního bubínku, aby hnis ze středouší mohl volně odtékat (takzvaná paracentéza) – tento výkon provádí otorinolaryngolog. Pokud se při pneumonii objeví v pohrudniční dutině hnisavá tekutina, provádí hrudní chirurg drenáž (operativně tekutinu odstraní). U pneumokokových meningitid někdy bývá nutná operace, například při tvorbě abscesu – tento výkon provádí neurochirurg.

Odolnost pneumokoků

Problémem v léčbě pneumokokových infekcí je velká a stále narůstající odolnost (rezistence) pneumokoků vůči běžně používaným antibiotikům první volby, protože se tím zužuje možnost výběru vhodné léčby. Potom je nutné využívat léky, které jsou velmi drahé, a rezistence pneumokoků se zvyšuje postupně i vůči nim. Obecně je rezistence bakterií způsobená nadužíváním antibiotik v léčbě u nemocí, kde není důvod je podávat, nebo podáváním antibiotik zbytečně silných při běžných infekcích, kde by stačila antibiotika základní.Vědomostní soutěž s vakcínou Prevenar 13
Vědomostní soutěž s vakcínou Prevenar 13

Platnost: 1.2. - 28.2.2018
Ověřte si svoje vědomosti o vakcíně Prevenar 13 v krátkém testu.