Kojenci od 6 týdnů do 6 měsíců


Očkovací schéma pro přechod na Prevenar 13 u kojenců od 6 týdnů do 6 měsíců očkovaných přípravkem Prevenar

Přechod z Prevenaru na Prevenar 13 je možný v kterékoli fázi očkovacího schématu.


Dávka 1Dávka 2Dávka 3Přeočkování
Varianta 1*
Varianta 2*
Varianta 3
Varianta 4

Ve variantě *1 a *2 je navozena dlouhodobá ochrana proti 7 sérotypům pokrytým Prevenarem, přidanou hodnotou je určitá ochrana proti dalším 6 sérotypům. Tato ochrana však nemusí být z dlouhodobějšího hlediska dostatečná. Tam, kde je vyžadováno kompletní pokrytí těchto přidaných sérotypů až do 5 let věku, je možno přidat druhou posilovací dávku Prevenarem 13 s minimálním odstupem 2 měsíců od předchozí dávky za plnou úhradu.

Cookie Consent