Invazivní pneumokoková onemocnění u dospělých

Pneumokoková onemocnění jsou celosvětovým problémem, podle údajů WHO (Světové zdravotnické organizace) z roku 2005 ročně na ně zemře 1,6 milionu lidí na celém světě. Dalším problémem je zvyšující se odolnost pneumokoků vůči antibiotikům, což znesnadňuje léčbu těchto infekcí.

Rizikové skupiny jsou malé děti a senioři

K pneumokokovým onemocněním jsou nejnáchylnější malé děti do 2 let, senioři nad 65 let a lidé s oslabenou imunitou. Ve zvýšeném riziku pneumokokového onemocnění jsou také osoby s chronickým onemocněním (například chronická obstrukční plicní nemoc,  chronické onemocnění ledvin nebo  jater, chronické onemocnění srdce, diabetes) Rizikovými  faktory jsou též alkoholismus a kouření. Pneumokokový zápal plic může být život ohrožujícím stavem.

Pneumokok způsobuje závažná onemocnění, ale ne vždy

Pneumokoky se běžně vyskytují v ústech a nosohltanu a tvoří součást běžné ústní flóry. Ale ve chvíli, kdy se poruší obranný mechanismus sliznice – například poraněním nebo virovým zánětem – pneumokoky se mohou šířit do oblastí, kde se za normálních okolností nevyskytují, aa vyvolat tam infekci. . Pokud infekce zůstane omezená na danou lokalitu (například střední ucho nebo vedlejší nosní dutiny), jedná se o onemocnění lokalizované, ale pokud má člověk sníženou imunitu, bakterie se může dostat do krve, odkud je zanesena do plic, do mozku nebo způsobí sepsi (otravu krve) – potom mluvíme o invazivním pneumokokovém onemocnění.

 

PRV-2018.01.082Vědomostní soutěž s vakcínou Prevenar 13
Vědomostní soutěž s vakcínou Prevenar 13

Platnost: 1.9. - 30.9.2018
Ověřte si svoje vědomosti o vakcíně Prevenar 13 v krátkém testu.

Cookie Consent