Invazivní pneumokoková onemocnění u dětí

Invazivní pneumokoková onemocnění u dětí

Pneumokoková purulentní meningitis

Pneumokoková meningitida patří k nejzávažnějším pneumokokovým infekcím. U dětí má obvykle zdroj v chronických zánětech středouší, vedlejších dutin nosních, pneumoniích a úrazech dětí. Nástup klinických příznaků je obvykle pozvolnější. Základními obtížemi jsou bolesti hlavy nereagující na analgetika, horečka, nauzea, zvracení, příznaky meningeálního dráždění, možné jsou i poruchy vědomí. Mortalita je vysoká (navzdory léčebným možnostem až 25%). Časté jsou trvalé následky – poruchy mozkových funkcí nebo obstrukční hydrocefalus.

Bakteriemie

Bakteriemie je nejčastější manifestací invazivních pneumokokových infekcí, s maximem výskytu u dětí do 2 let. U většiny pacientů se během 24 hodin objeví horečka s leukocytózou v krevním obraze, u 10 % pacientů je bakteriemie komplikována vznikem meningitidy, osteomyelitidy, pneumonie, infekcí měkkých tkání, kloubů či sepsí.

Pneumokoková peritonitis

Primární peritonitida je vzácnou infekcí. U dětí se může vyskytovat zejména u pacientů s nefrotickým syndromem nebo s imunodeficity. Příznaky zahrnují abdominální bolesti, nechutenství, vomitus, průjmy, horečku.

Prevenar 13

 

Kalendář akcí

zobrazit vše
 
 

Ke stažení

zobrazit všechny materiály