Doporučená literatura

Doporučená literatura

 • Beran Jiří, Havlík Jiří: Pneumokokové nákazy a možnosti očkování proti nim, Maxdorf , 2006

 • Beran Jiří, Havlík Jiří, Vonka Vladimír: Očkování – minulost, přítomnost, budoucnost, Galén, 2005

 • Beran Jiří: Očkování – otázky a odpovědi, Galén, 2006

 • Beran Jiří, Havlík Jiří a kolektiv: Lexikon očkování, Maxdorf, 2008

 • Dáňová Jana, Částková Jitka: Očkování v České republice, Triton, 2008

 • Gregora Martin: Očkování a infekční nemoci dětí, Grada, 2005

 • Petráš Marek, Lesná Ivana K.: Manuál očkování 2010, Nakladatelství Marek Petráš, 2010

 • Velemínský Miloš, Švihovec Petr: Infekce plodu a novorozence, Triton, 2005

 • Staňková Marie, Marešová Vilma, Vaništa Jiří: Repetitorium infekčních nemocí, Triton, 2008

 • Podstatová Hana: Základy epidemiologie a hygieny, Galén, 2009

 • Beneš Jiří: Infekční lékařství, Galén, 2010

 • Bartošová Drahomíra: Dětské infekční nemoci, Galén, 2003

 • Kolář Michal: Infekce u kriticky nemocných, Galén

 • Časopis Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Zahraniční časopisy

Prevenar 13

 

Kalendář akcí

zobrazit vše
 
 

Ke stažení

zobrazit všechny materiály