Bezpečnost a účinnost vakcín

Před uvedením jakéhokoliv léku včetně vakcín do používání probíhají rozsáhlé výzkumy a velmi pečlivě se zkoumá bezpečnost vakcíny. Při jakémkoliv podezření, že by vakcína nebyla bezpečná, nesmí být v žádném případě uvedena na trh. Proto není potřeba se aplikace vakcíny bát.

Nežádoucí účinky

Každý člověk je jiný a někteří mohou mít nežádoucí projevy po aplikaci vakcíny. Lékař by měl pacienta předem seznámit s riziky, které aplikace vakcíny má. Z bezpečnostního hlediska je nutné vydržet alespoň 30 minut po aplikaci vakcíny v čekárně ordinace, aby byla dostupná lékařská první pomoc v případě nutnosti.

Účinnost vakcíny Prevenar 13

Podle údajů ze sledování pokryjí sérotypy pneumokoka obsažené ve vakcíně Prevenar 13 v závislosti na jednotlivých zemích 50-76 % invazivních onemocnění způsobených pneumokoky.

Pneumokoková onemocnění jsou závažná především u lidí starších 65 let. Ti ale podle proběhlých studií mají menší imunologickou odpověď (vytvoří o něco menší množství funkčních protilátek) na vakcínu Prevenar 13 než lidé mezi 50 a 59 lety. Je proto vhodné nechat se naočkovat už s předstihem.

Přípravek Prevenar 13 chrání pouze proti těm sérotypům Streptococcus pneumoniae, které vakcína obsahuje, a nechrání proti jiným mikroorganismům, které způsobují invazivní onemocnění, pneumonii nebo zánět středního ucha. Podobně jako jiné vakcíny nemůže ani přípravek Prevenar 13 ochránit všechny očkované.

PRV-2018.01.051

Cookie Consent