Rizika pro malé děti

Nejvyšší nemocnost na invazivní pneumokoková onemocnění byla před zavedením očkování v nejmladších věkových skupinách. Jednalo se zhruba o 15 dětí na 100 000 ve věku 0–11 měsíců, ve věkové skupině 1 až 4 roky to bylo zhruba 8 onemocnění na 100 000 dětí.

Prevenar 13

Zvláště ohroženi jsou kojenci a malé děti, jejichž obranyschopnost ještě není dostatečně vyvinuta, a také všechny děti s oslabeným imunitním systémem. Čím mladší dítě onemocní na invazivní pneumokokové onemocnění, tím komplikovanější a nebezpečnější je průběh nemoci.

Co zvyšuje riziko onemocnění u dětí?

  • Věk – děti pod 2 roky věku jsou pneumokokovým onemocněním ohroženy nejvíce. Vzhledem k rozvoji imunitního systému trvá ohrožení i u dětí do 5 let.
  • Kontakt s dětmi – pokud dítě navštěvuje školku, jesle nebo má staršího sourozence, který tato zařízení navštěvuje, má vyšší riziko přenosu pneumokoků.
  • Nedávný zánět středního ucha
  • Jiné zdravotní problémy nebo onemocnění – ohrožené jsou děti se sníženou imunitou, s chronickými plicními nemocemi, s nádorovým onemocněním, po transplantaci, děti s kochleárním implantátem.

Zdroj: Beran J., Havlík J.,Pneumokokové nákazy, Maxdorf 2006, Státní zdravotní ústav

 

Video

Pneumokokové nemoci
 

Pneumokokové nemoci

Video přináší pohled na funkci imunitního systému při napadení pneumokoky. Podívejte se, jaké úkoly imunitní buňky plní a jak bojují s infekcí.