Léčba pneumokokové infekce dospělých

Pneumokokové infekce jsou infekce bakteriální, proto v jejich léčbě hrají hlavní roli antibiotika. Antibiotikem první volby je penicilin a jeho modifikované formy. U těžších infekcí, které nereagují na penicilin, se užívají cefalosporiny 3. generace a u pacientů alergických na penicilinovou řadu antibiotik se podávají makrolidy.

Prevenar 13

Ambulantní léčba

Záněty středouší, vedlejších nosních dutin a lehčí zápaly plic je možné léčit ambulantně a léky podávat v tabletách nebo sirupu. Antibiotika je nutné podávat alespoň 10, lépe 14 dnů i poté, co odezní akutní příznaky nemoci. Horečku je vhodné srážet běžnými léky na teplotu – takzvanými antipyretiky.

Léčba v nemocnici

U těžších průběhů pneumonií, nebo pokud má pacient další přidružené choroby, je často nezbytný pobyt v nemocnici a aplikace antibiotik nitrožilně.

Pneumokoková meningitida a sepse jsou velmi závažné, život ohrožující stavy, které vždy vyžadují hospitalizaci a často je nutné zajištění pacienta na specializované jednotce intenzivní péče.

Spolupráce specialistů

Při zánětu středního ucha bývá nutné propíchnutí ušního bubínku, aby hnis ze středouší mohl volně odtékat (takzvaná paracentéza) – tento výkon provádí otorinolaryngolog. Pokud se při pneumonii objeví v pohrudniční dutině hnisavá tekutina, provádí hrudní chirurg drenáž (operativně tekutinu odstraní). U pneumokokových meningitid někdy bývá nutná operace, například při tvorbě abscesu – tento výkon provádí neurochirurg.

Odolnost pneumokoků

Problémem v léčbě pneumokokových infekcí je velká a stále narůstající odolnost (rezistence) pneumokoků vůči běžně používaným antibiotikům první volby, protože se tím zužuje možnost výběru vhodné léčby. Potom je nutné využívat léky, které jsou velmi drahé, a rezistence pneumokoků se zvyšuje postupně i vůči nim. Obecně je rezistence bakterií způsobená nadužíváním antibiotik v léčbě u nemocí, kde není důvod je podávat, nebo podáváním antibiotik zbytečně silných při běžných infekcích, kde by stačila antibiotika základní.

 

Video

Pneumokokové nemoci
 

Pneumokokové nemoci

Video přináší pohled na funkci imunitního systému při napadení pneumokoky. Podívejte se, jaké úkoly imunitní buňky plní a jak bojují s infekcí.